• Czyste środowisko? Jako obywatele UE mamy prawo! - debata

Fundacja Strefa Zieleni, propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.

Wartościami, które są nam bliskie są równość i sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział Państwa od Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, społeczeństwo oparte na wiedzy.

Chcemy wspierać działania na rzecz budowy zielonej gospodarki - tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa. Bliskie są nam idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonej reformy podatkowej, wysokiej jakości polityki społecznej oraz usług publicznych.

Organizujemy debaty i wystawy, informujemy o najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach i na ulicach.

Zapraszamy na naszą stronę internetową!

Updated by @StrefaZieleni

Najnowsze wpisy:

Kwi28

Ekologia w przedszkolu

Z przyjemnością publikujemy relację z Konkursu Piosenki Ekologicznej pod hasłem: ,,Okaż kulturę i chroń naturę” w Przedszkolu nr 413 w Warszawie, który Fundacja Strefa Zieleni objęła honorowym patronatem:

W ramach realizacji jednego z głównych założeń Koncepcji Funkcjonowania
i Rozwoju Przedszkola nr 413 odbyła się VIII Edycja Konkursu Piosenki Ekologicznej pod
hasłem: ,,Okaż kulturę i chroń naturę". Jego celem jest popularyzacja zagadnień i postaw
ekologicznych poprzez muzykę i śpiew; zainteresowanie dzieci tematyką ekologiczną oraz
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie lokalne zmiany w środowisku, których
sprawcą jest człowiek.

W konkursie corocznie udział biorą dzieci z placówek przedszkolnych z naszej
dzielnicy. Przedszkolaki prezentują piosenki o tematyce ekologicznej. Nierzadko występy
wzbogaca odpowiednia choreografia oraz barwne stroje małych artystów. Przedsięwzięcie
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. W ten sposób
stwarzamy dla naszych podopiecznych okazję do wystąpień przed publicznością,
pokonywania trudności oraz do nabywania przekonania o własnej wartości.

Pomysłodawczynią konkursu jest dyrektor Przedszkola nr 413 Hanna Załęska.
Wspólnie z nauczycielami organizuje kolejne edycje imprezy. W tym roku wydarzenie
honorowym patronatem objęła pani Urszula Kierzkowska – Burmistrz dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy, Fundacja Strefa Zieleni, a także Wydział Ochrony Środowiska dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy oraz Klub Gaja.

Patronat medialny nad konkursem sprawowali: „Dziennik Ursusa”, „Świat OZE”
(Odnawialne Źródła Energii). Swoją obecnością uświetnili konkurs: Wiesław Krzemień –
zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Ewa Sufin- Jacquemart prezes Fundacji
Strefa Zieleni, Renata Madej – inspektor Wydziału Oświaty i wychowania dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy, Magdalena Czapska – Szymul - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,
Maria Grażyna Grzechnik- Nowak - solistka, artystka scen polskich.

Gratulujemy laureatom i nauczycielom. Uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki
i statuetki. Moc ogromnych podziękowań skierowano do dzieci, nauczycieli, jury i dyrektor
placówki.

Jak mówi przysłowie chińskie ,,Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo,
Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz dzieci”

Pamiętajmy o tym, przyszłość naszej planety zależy od każdego z nas.

Hanna Załęska

Kwi21

Światowy Dzień Wędrówek Ryb

Jako organizacja członkowska Koalicji Ratujmy Rzeki  21 kwietnia świętujemy Światowy Dzień Wędrówek Ryb , w tym roku pod hasłem „Ryby, rzeki i ludzie – razem!”.

Polecamy wspaniały opis „z czym to się je” i dlaczego to jest ważne na stronie biala-tarnowska.org poswięconej projektowi udrożnienia – właśnie dla ryb – rzeki Biała Tarnowska, co w języku projektowym nazywa się:

„Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”

i ma na celu przywrócenie rzece stanu umożliwiającego życie i rozwój ryb wędrownych oraz innych organizmów przy równoczesnej poprawie ochrony przed powodzią.

!! Zapamiętajmy, że w parze idą dwa cele :  swobodna migracja ryb oraz poprawa ochrony przed powodzią.

Zapraszamy do lektury i do swiętowania! https://biala-tarnowska.org/2018/04/18/bywaly-strajki-z-nadmiaru-lososi/

Kwi18

VIII Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej

Fundacja Strefa Zieleni objęła swoim patronatem VIII Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej , który odbył się w dniu 19.04.2018 r. w Przedszkolu nr 413 w Warszawie.

Konkurs był zatytułowany „Okaż kulturę i chroń naturę”, co nie tylko przedszkolaki, ale też i wszyscy dorośli powinni przyjąć za rekomendację na codzień.

Czujemy się wyróżnieni i z radością przyjęliśmy taką zaszczytną misję. Oto krótka galeria zdjęć z tego bardzo pozytywnego wydarzenia:

     

Zdjęcia Joanna Guzowska

 

Więcej informacji na stronie: http://przedszkole413.beep.pl

 

 

Kwi18

TSUE przyznaje rację obrońcom Puszczy

Ogłoszony został wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE  w sprawie C-441/17, dotyczącej Puszczy Białowieskiej, który potwierdza racje obrońców puszczy.

Trybunał uznał w całości skargę Komisji Europejskiej i orzekł, że wszystkie podnoszone przez Komisję zarzuty naruszenia dyrektywy siedliskowej i ptasiej są zasadne. W szczególności, Trybunał stwierdził że:

  • Przyjęcie aneksu do planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża nastąpiło z naruszeniem art. 6.3 dyrektywy siedliskowej. Przeprowadzona „ocena oddziaływania planu na środowisko” nie spełniała wymogów dyrektywy, gdyż:

– była oparta na błędnej metodzie (nie odnosiła się do konkretnych celów ochrony, nie analizowała co oznacza integralność obszaru, nie argumentowała wystarczająco dlaczego znacząco negatywne oddziaływania nie mogą wystąpić; koncentrowała się tylko na drzewostanach świerkowych zasiedlonych przez kornika, nie była wystarczająco precyzyjna w określeniu środków minimalizujących),

– nie korzystała z aktualnych informacji (ocenę oparto na danych z 2012 mimo że przesłanką do sporządzenia aneksu były zaszłe od 2012 zmiany w środowisku przyrodniczym; inwentaryzację rozpoczęto już po zatwierdzeniu aneksu, a więc nie zadbano o aktualizację danych przed przeprowadzeniem oceny),

–  nie rozwiewała racjonalnych wątpliwości (czego przesłanką jest m. in., że dopiero po przyjęciu planu zorganizowano powierzchnie referencyjne, deklarując że dopiero one umożliwią porównanie zmian ekosystemów w warunkach ochrony biernej i w warunkach gospodarki leśnej),

– postanowienia przyjętego aneksu i decyzji 51 nie obejmowały wszystkich warunków minimalizujących, które uwzględniono w ocenie.

Wyroki TSUE są ostateczne. Oprócz rozstrzygania konkretnej sprawy, budują też wiążącą i uniwersalną interpretację prawa UE dla wszystkich państw członkowskich. Niektóre tezy wyroku wydają się mieć szersze znaczenie dla leśnictwa polskiego i europejskiego. Dotyczy to w szczególności metodyki ocen oddziaływania planów urządzania lasu na obszary Natura 2000, jakości danych przyrodniczych wykorzystywanych w tych ocenach, ochrony gatunkowej gatunków z załącznika IV w lasach, ochrony ptaków w lasach w tym cięć w okresie lęgowym ptaków.

Więcej przeczytasz w Zielonych Wiadomosciach

This theme is brought to you by Salesforce CRM. Follow us Facebook Twiter RSS