Zielone Dni 2023

Program (w wersji roboczej) znajduje się tu: program

Daty/miejsce: 29 czerwca – 1 lipca 2023, w Hotelu Orle, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk Sobieszewo.

Już po raz ósmy Fundacja Strefa Zieleni koordynuje organizację Zielonego letniego uniwersytetu, który zmieniał swoją formułę i partnerów, ale wciąż pozostaje ważnym polskim dorocznym spotkaniem aktorów i aktorek zielonej polityki: polityków i polityczek, aktywistów i aktywistek, jak również bliskich im ideowo organizacji i koalicji, naukowców i naukowczyń, artywistów i artywistek…

Nasze przewodnie hasło to: „On the Green path to the donut” czyli spotykamy się na Zielonej ścieżce do „obwarzanka”, gdyż, jak to świetnie tłumaczy w swojej książce i w swoich wystąpieniach brytyjska ekonomistka Kate Raworth, nasza ludzka aktywność musi się zmieścić w przestrzeni pomiędzy materialnym niedostatkiem i utratą godności ludzi i społeczeństw a granicami planetarnej odporności.

Spotykamy się w ważnym momencie, na kilka miesięcy przed najważniejszymi wyborami od powstania partii Zieloni w 2004 roku. Za kilka miesięcy Polki i Polacy zadecydują jakim będziemy krajem – czy trwale zostaniemy nieliberalną autokracją, patriarchalną, z fundamentalizmem religijnym i nietolerancją w tle, czy też uda się powstrzymać ten niebezpieczny kierunek. Czy będziemy krajem wspierającym ambitną politykę klimatyczną UE, Europejski Zielony Ład i jego strategie sektorowe, sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną i ekologiczną, czy wręcz przeciwnie, znów będziemy największym hamulcowym unijnych aspiracji do światowego przywództwa w tej walce z czasem o świat do życia dla przyszłych pokoleń.

Tematy poruszane na Zielonych Dniach 2023 na pewno w większości będą przedmiotem polskiej kampanii wyborczej, ale będą też wykraczać poza wyborczy standardowy pakiet. Niektóre są oczywiste, wiele razy poruszane i aktualizowane, jak energia, system żywnościowy czy rozwój autorytaryzmu i kryzys demokracji. Pojawią się też nowe, jak fundusze europejskie i ich nowe ważne reguły warunkowości, zasady demokratyczne i środki zapobiegania nadużyciom. A przy transformacji energetycznej dodatkowo skupimy się na modelu energetyki obywatelskiej, na której najbardziej nam zależy, w szczególności od strony jej odpowiedzi na ubóstwo energetyczne.

Zielone Dni 2023 składają się z trzech przeplatających się cykli oferowanych przez trzech różnych Zielonych partnerów:

  • Green European Foundation proponuje seminarium złożone z 3 sesji pod wspólnym tytułem: “Zielone Dni dla przyszłości”. Jedna z tych debat zorganizowana jest w partnerstwie z Koalicją Żywa Ziemia.
  • Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie proponuje seminarium w partnerstwie z Ostrą Zielenią, złożone z trzech sesji pod wspólnym tytułem “Zielone ruchy i uczestnictwo młodzieży”
  • Partia Zieloni proponuje cykl dyskusji politycznych i szkoleń kompetencyjnych pod wspólnym tytułem “Zielona ścieżka do obwarzanka

Powyższe trzy seminaria będą poprzedzone wspólnym otwarciem i wprowadzającymi wystąpieniami oraz zakończone wspólnym podsumowaniem. Ponadto Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA proponuje dodatkowo debatę plenarną polityków i polityczek z trzech rodzin politycznych nt. Jaka transformacja energetyczna dla jakiej przyszłości?

Fundacja Strefa Zieleni jest partnerem koordynującym tych wszystkich sesji oraz aktywności towarzyszących. Partnerami poszczególnych sesji są również organizacje: Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polska Zielona Sieć oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju, którym bardzo dziękujemy za ich wkład.

Kontakt z żywą przyrodą oraz artywizm to stałe elementy naszych Zielonych uniwersytetów.

Natura: przewidujemy wyprawę z przewodnikiem ornitologicznym na pobliską Ptasią Wyspę i dwa spacery przyrodnicze po leśnej nadmorskiej okolicy.

Sztuka: przewidujemy warsztaty artystyczno-aktywistyczne dla dzieci oraz (prapremierowy) pokaz filmu “Noc jest białą stroną” (The night is a white page) [18 min], dokumentującego artystyczny performance artystów Katarzyny Kot i Stephan’a Guiran’a z lodowcem Islandii.

Zielone Dni to ważne narzędzie dla polskiego Zielonego ruchu. Jak zwykle będzie się wiele działo. Kontynuujemy spotkania hybrydowe – częściowo na miejscu, częściowo online. Opublikujemy kilka wybranych nagranych sesji, ale nic nie zastąpi kontaktu z ludźmi, rozmów przy stole, przy kawie, na plaży czy na wycieczkach przyrodniczych.

Koszt pobytu (2 noclegi i 4 posiłki) 660 zł w pokoju 3-osobowym / 800 zł w pokoju 2-osobowym, dzieci 3-10 lat 50% (kontakt w sprawie 25% zniżki: fundacjastrefazieleni@gmail.com). Program szkoleniowy, wraz z logistyką (tłumaczenie z j. angielskiego, nagłośnienie, sesje hybrydowe) jest oferowany przez organizatorów.

Program (w wersji roboczej) znajduje się tu: program

Kwestionariusz rejestracyjny: rejestracja

Opłata dotyczy wyłącznie kosztów pobytu. Pobyt od 29.06 g. 15:00 do 1.07.2023 z obiadem: 2 noclegi ze śniadaniem oraz dwie kolacje i dwa obiady – w pokoju trzyosobowym 660 zł /os. ; – w pokoju dwuosobowym 800 zł / os. . Dziecko 3-10 lat na przystawce do dwóch osób dorosłych: 240 zł/pobyt. Wszystkie aktywności szkoleniowe i aktywistyczne są darmowe (program od 29.06 g. 16:30 do 1.07 g. 17:30), możliwość dodatkowych aktywności darmowych (basen, sala ćwiczeń, pingpong, bilard, siatkówka, sala zabaw dla dzieci), jak i odpłatnych (spa) na miejscu.

Wpłaty całkowitego kosztu pobytu należy dokonać PRZED POBYTEM na rachunek Fundacji Strefa Zieleni: 66 1020 1097 0000 7602 0237 0450 (Bank PKO BP). Same posiłki w cenie 60 zł/os. dorosłą, 30 zł/dziecko.

Informacje: fundacjastrefazieleni@gmail.com, tel. 664673700

————————————————————————————————————–

Paneliści, panelistki, moderatorzy, moderatorki, keynote speakerzy (w porządku alfabetycznym):

Srishagon (Srish) Abraham, 23 is a law student and member of the Executive Committee of the Federation of Young European Greens (FYEG). Originally from Malaysia, he is now living in the Netherlands since 2019. With a heart for politics, he started his activism in Malaysia, standing up for the rights and equality of ethnic-minoritised peoples including his own as a minority Malaysian Indian; and was an active volunteer for initiatives supporting marginalised children and refugees. In the Netherlands, he has continued this passion by standing up for the representation of minoritised ethnic and queer communities and youth within Dutch politics. Diversity, inclusivity, and intersectionality always stand central in his priorities and ambitions. With the little free time he has, you can find him singing, vibing, or writing poetry!

Angelika Apanowicz – nauczycielka, współ-koordynatorka Rady Programowej ds. edukacji partii Zieloni, dyrektorka szkoły Waldorfskiej w Warszawie

Heloísa Apolónia – portugalska polityczka, 1995 – 2019 posłanka do Zgromadzenia Republiki z ramienia Partii Ekologistycznej „Zieloni” (PEV). W 1992 ukończyła studia prawnicze. Przez dwie kadencje zasiadała w radzie miejskiej w Moita. Była przewodniczącą młodzieżówki „EcoloJovem”. W wyborach w 1995 po raz pierwszy uzyskała mandat posłanki w okręgu Setúbal. Reelekcję uzyskiwała w tym samym okręgu w latach 1999, 2002, 2005, 2009, 2011 i 2015. W 2019 r. startowała z innego okręgu i nie została wybrana.

Alicja Baska – lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczycielka akademicka w Zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, rezydentka zdrowia publicznego. Certyfikowana specjalistka medycyny stylu życia International Board of Lifestyle Medicine (IBLM Diplomate). Współzałożycielka i Dyrektor Organizacyjna Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Wiceprezeska European Lifestyle Medicine Council. Członkini Advisory Council Global Positive Health Institute.  Prelegentka i organizatorka wielu konferencji medycznych poświęconych zdrowemu stylowi życia w prewencji i leczeniu chorób przewlekłych. Współautorka publikacji „Medycyna stylu życia”, „Współczesne wyzwania zdrowia publicznego”, „Jak zdrowo jeść, ruszać się, kochać i spać”, „Jak żyć, Panie Doktorze”.  Pasjonatka i propagatorka medycyny kulinarnej i diety planetarnej. 

Joanna Brauła – członkini Rady Krajowej partii Zieloni, członkini zarządu Koła Pomorskiego partii

Łukasz Brządkowski – radny miejski w Tczewie, członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Polityki Społecznej i członek Komisji Skarg, Wnisków i Petycji

Monika Chabior – zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Gwendoline Delbos-Corfield (video) – Europosłanka francuska z grupy Zieloni/WSE zaangażowana w prace komisji AFCO, FEMM, PEGA oraz jako zastępczyni w LIBE i ING2, członkini zarządu Green European Foundation (współorganizatora Zielonych Dni 2023)

Damian Wojciech Dudała – Założyciel i CEO Fundacji SOC TECH LAB. Koordynator projektu Kongresu Ruchów Miejskich „Zielona rewolucja – energetyka obywatelska w małych i średnich miastach”. Związany z sektorem non-profit od 2001 r.. Badacz społeczny, pedagog i menadżer projektów z wykształcenia. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Dolnośląskiego. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Zawodowo pracuje jako Social & UX Researcher i Digital Designer. Prowadzi audyty dojrzałości cyfrowej, potrzeb cyfrowych i szkolenia dla biznesu w zakresie transformacji cyfrowej, m.in. w ramach Akademii Menadżera MMŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwent m.in.: Szkoły Liderów, Wydziału Innowacji, Social Innovation Brokers, Platform Cooperatives Now czy Digital Transformers.

Beata Dunajewska – radna Gdańska, reprezentuje stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska

Magdalena Gałkiewicz – członkini Zarządu partii Zieloni, współprzewodnicząca Koła Łódzkiego partii, aktywistka feministyczna (łódzkie Dziewuchy) i pro-zwierzęca (Viva!)

Dorota Grzeszczak – wiceburmistrzyni Szprotawy

Klaudia Jachira – posłanka na Sejm IX kadencji, aktorka komediowa

San Kocoń – rzecznicze prasowe Stowarzyszenia Ostra Zieleń. Koordynatorze regionalne w projekcie Ranking Szkół Przyjaznych Osobom LGBT+. Interesuje się kulturą, ekologią i tematyką równościową.

Alice Bah Kuhnke – Europosłanka szwedzka w grupie Zieloni/WSE, zaangażowana w prace komisji LIBE i FEMM.

Lena Anna Kuklińska – współprzewodnicząca Ostrej Zieleni – Młodych Polskich Zielonych, project managerka Federacji Europejskich Młodych Zielonych, aktywistka prozwierzęca.

Joanna Mucha – posłanka na Sejm IX kadencji (Trzecia Droga / Polska 2050)

Kate Raworth (video) – ekonomistka brytyjska, autorka książki „Ekonomia obwarzanka”

Josh Roberts (online) – Senior Policy Advisor at REScoop.eu

Andrzej Rozenek – poseł na Sejm IX kadencji (PPS)

Ewa Rumińska-Zimny (dr) – wiceprezeska zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Ministra ds. Finansów w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet, wykłada ekonomię feministyczną na SGH, reprezentuje SKK jako członkini Komitetu Monitorującego Funduszy Europejskich Nowoczesna Gospodarka 2021-2027.

Zuzanna Sasiak – koordynatorka kampanii Więcej niż Energia w Polskiej Zielonej Sieci, gdzie zajmuje się również kwestią funduszy europejskich

Przemysław Słowik – radny Szczecina, współprzewodniczący partii Zieloni

Joanna Maria Stolarek – dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, współorganizatora Zielonych Dni 2023

Maria Staniszewska – prezes Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego, koordynatorka Koalicji Żywa Ziemia

Urszula Stefanowicz – koordynatorka Koalicji Klimatycznej, przewodnicząca Polskiego Klubu Ekologicznego oddział Mazowsze, ekspertka ds. polityki klimatycznej Polski, UE i NZ

Ewa Sufin-Jacquemart – prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni, członkini zarządu Green European Foundation, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Wojciech Szymalski – prezes Instytutu nrz Ekorozwoju, członek kilku Komitetów Monitorujących fundusze unijne 2021-2027

Radosłąw Ślusarczyk – przewodniczący organizacji ekologicznej Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Magdalena Środa (prof.) – filozofka, feministka, publicystka, wykładowczyni na UW, współ-założycielka z Henryką Bochniarz Kongresu Kobiet, który obchodzi w 2023 roku swoje 15-lecie, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Ministra ds. Edukacji i Nauki w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet

Małgorzata Tracz – posłanka na Sejm IX kadencji, członkini Zarządu Europejskiej Partii Zielonych

Dagmar Tuschek – Co-president of the Green European Foundation (co-organiser of the Green Days 2023), former president of the Green Austrian political foundation Freda.

Daniel Walczak – aktywista miejski z Łodzi, Instytut Spraw Obywatelskich, członek zarządu Koła Łódzkiego partii Zieloni

Magnus Wåhlin – Miljöpartiet de gröna (Green party of Sweden). Municipal commissioner in the municipality of Växjö. Focus on sustainable issues and social justice. Member of the party board for Miljöpartiet de gröna. Responsible for international matters in the board and convener of the party´s new EU-politics for the election in 2024. Part of the party´s delegation to the European Green Party. Civilian background: Minister in the Church of Sweden, environmental officer of the diocese of Växjö. Responsible for the dioceses international development work in primarily Costa Rica. Development work in India, Eritrea, Ethiopia.

Artur Wieczorek – członek Zarządu Fundacja Strefa Zieleni, trener, szkoleniowiec

Urszula Sara Zielińska – posłanka na Sejm IX kadencji, współ-przewodnicząca partii Zieloni

Justyna Zwolińska – doktorantka SGGW, Koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS