Zielone Dni 2023

Już po raz ósmy Fundacja Strefa Zieleni koordynuje organizację Zielonego letniego uniwersytetu, który zmieniał swoją formułę i partnerów, ale wciąż pozostaje najważniejszym dorocznym spotkaniem Zielonych polityków i polityczek, aktywistów i aktywistek – polskich ale też z udziałem Zielonej rodziny europejskiej, a także zaprzyjaźnionych organizacji i koalicji, naukowców i naukowczyń, artywistów i artywistek…

W tym roku spotykamy się w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2023, po raz pierwszy nad morzem : w Hotelu Orle, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk Sobieszewo.

Nasze przewodnie hasło to: „On the Green path to the donut” czyli spotykamy się na Zielonej ścieżce do „obwarzanka”, gdyż, jak to świetnie tłumaczy w swojej książce i w swoich wystąpieniach ekonomistka Kate Raworth, nasza ludzka aktywność musi się zmieścić w przestrzeni pomiędzy materialną degradacją i utratą godności ludzi i społeczeństw a granicami planetarnej odporności.

Spotykamy się w ważnym momencie, na kilka miesięcy przed najważniejszymi wyborami od powstania partii Zieloni w 2004 roku. Za kilka miesięcy Polski i Polacy zadecydują jakim będziemy krajem – czy trwale zostaniemy nieliberalną autokracją, patriarchalną, z fundamentalizmem religijnym i nietolerancją w tle, czy też uda się powstrzymać ten niebezpieczny kierunek. Czy będziemy krajem wspierającym ambitną politykę klimatyczną UE, Europejski Zielony Ład i jego strategie sektorowe, sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną i ekologiczną, czy wręcz przeciwnie, znów będziemy największym hamulcowym unijnych aspiracji do światowego przywództwa w tej walce z czasem o świat do życia dla przyszłych pokoleń.

Tematy poruszane na Zielonych Dniach na pewno w większości będą przedmiotem polskiej kampanii wyborczej, ale będą też wykraczać poza wyborczy standardowy pakiet. Niektóre są oczywiste, wiele razy poruszane i aktualizowane, jak energia, system żywnościowy czy rozwój autorytaryzmu i kryzys demokracji. Pojawią się też nowe, jak fundusze europejskie i ich nowe ważne reguły warunkowości, zasady demokratyczne i środki zapobiegania nadużyciom. A przy transformacji energetycznej dodatkowo skupimy się na modelu energetyki obywatelskiej, na której najbardziej nam zależy, w szczególności od strony jej odpowiedzi na ubóstwo energetyczne.

Zielone Dni to ważne narzędzie dla polskiego Zielonego ruchu. Jak zwykle będzie się wiele działo. Kontynuujemy spotkania hybrydowe – częściowo na miejscu, częściowo online. Będziemy streamingować co tylko będzie możliwe, choć nic nie zastąpi kontaktu z ludźmi, rozmów przy stole, przy kawie, na plaży czy na wycieczkach przyrodniczych.

Program w wersji wciąż dopracowywanej znajduje się tu: program

Informacje: fundacjastrefazieleni@gmail.com

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS