Koalicja Żywa Ziemia

Fundacja Strefa Zieleni jest jedną z dziewięciu organizacji fundatorskich Koalicji Żywa Ziemia na rzecz innej polityki rolnej i żywności. Bo to jak produkujemy żywność jest niezwykle istotne dla zdrowia konsumentów, dla klimatu, dla stanu naszych rzek i Morza Bałtyckiego, dla zachowania żyznych gleb, dla dobrostanu zwierząt, dla zachowania różnorodności biologicznej – jednym słowem dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń.

Koalicja Żywa Ziemia stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. 

Następne organizacje dołączają. Zapraszamy do koalicji wszystkie organizacje, które zgadzają się z Manifestem Koalicji Żywa Ziemia, a do współpracy te, którym po drodze z nami w niektórych naszych celach.

Listę organizacji członkowskich oraz cały Manifest KŻZ znajdziecie na stronie: www.koalicjazywaziemia.pl

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS