Wspieramy EIO „Bezwarunkowy Dochód Podstawowy”

Popieramy Europejską Inicjatywę Obywatelską, która domaga się wprowadzenia bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej Unii Europejskiej.

Zachęcamy do jej podpisywania i promocji.

Podpisać można tu: https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Ze względu na covid okres zbierania podpisów został przedłużony do 25 marca 2022 roku. Aby EIO zakończyła się sukcesem i obligowała Komisję Europejską do zorganizowania wysłuchania w Parlamencie Europejskim i rozważenia podjęcia inicjatyw legislacyjnych w celu jej implementacji, w okresie przewidzianym na zbiórkę deklaracji poparcia trzeba zebrać milion podpisów, osiągając równocześnie próg deklaracji w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Dla Polski próg do osiągnięcia aby Polska była jednym z tych siedmiu krajów wynosi 36 600 (próg uległ zmniejszeniu po Brexicie).

Każdy głos jest ważny, każdy głos przyczynia się do sukcesu inicjatywy.

Dane osobowe:

Dane osobowe wprowadzone na stronie ECI nie są dostępne dla organizatorów inicjatywy, a jedynie dla Komisji Europejskiej. Oto oświadczenie o ochronie danych osobowych przy składaniu podpisu przez centralny system zbiórki deklaracji ECI: https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy-concerning-signatories-personal-data-collected-using-central-online-collection_en

Oto treść inicjatywy w tłumaczeniu na język polski:

Cele

Przedmiot:
Naszym celem jest wprowadzenie w całej UE, w ramach prowadzonej przez nią polityki gospodarczej, bezwarunkowych dochodów podstawowych, które zapewnią wszystkim podstawowe środki do życia oraz możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Realizacja tego celu nastąpi w ramach kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów.
Cele:
Zwracamy się do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji w kierunku bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, które przyczynią się do zmniejszenia różnic między regionami, w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii.

Będzie to służyło realizacji celów określonych we wspólnym oświadczeniu Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wydanym w 2017 r., zgodnie z którym „UE i jej państwa członkowskie będą walczyć z różnicami w traktowaniu, w tym również wspierać skuteczne, trwałe i sprawiedliwe systemy zabezpieczenia społecznego, aby zapewnić bezwarunkowy dochód podstawowy (…)”.

Więcej: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003

Strona internetowa inicjatywy: https://eci-ubi.eu/

Więcej o bezwarunkowym dochodzie podstawowym dowiesz się m.in. z debat organizowanych przez naszą fundację, można je wciąż obejrzeć na youtube:

Z UBI byśmy się mniej bali koronawirusa: https://www.youtube.com/watch?v=rvhL93Qg8Dk&list=PL361J91uLt1Ff1qqaF3xRiRuvVW6j-X7J&index=37

Między teorią a praktyką – eksperymenty z dochodem podstawowym: https://www.youtube.com/watch?v=W-5WqmvTX_k&list=PL361J91uLt1Ff1qqaF3xRiRuvVW6j-X7J&index=30

Polskie spojrzenie na bezwarunkowy dochód podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=W-5WqmvTX_k&list=PL361J91uLt1Ff1qqaF3xRiRuvVW6j-X7J&index=30

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS