O nas

Kraków 11813261_508869365932323_5766759901939915673_n  Baner

Fundacja Strefa Zieleni propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.

Wartościami, które są nam bliskie są równość i sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział Państwa od Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, społeczeństwo oparte na wiedzy.

Chcemy wspierać działania na rzecz budowy zielonej gospodarki – tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy, rozwoju energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa. Bliskie są nam idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonej reformy podatkowej, wysokiej jakości polityki społecznej oraz usług publicznych. Wspieramy wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju „zielonych miast”, a w rejonach wiejskich rozwoju modelu rolnictwa zapewniającego suwerenność żywnościową, poszanowanie środowiska, rozwój gospodarstw rodzinnych w kierunku rolnictwa ekologicznego i agroekologii.

Ale poszukujemy też nowych rozwiązań gospodarczych, dążących do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ludzi, a nie sztucznie tworzonych przez wolnorynkowy marketing dla zysku niewielu, przerabiając coraz szybciej ograniczone zasoby planety na odpady. Interesują nas wszelkie formy współpracy, a nie tylko konkurencji, dla tworzenia inkluzywnych, szczęśliwych społeczności lokalnych, z troską o inne gatunki i los przyszłych pokoleń. Studiujemy praktyczne efekty zastosowania teorii dóbr wspólnych (the Commons), post-wzrostu, ekosocjalizmu, ekonomii feministycznej, ale też „zielonej” gospodarki wolnorynkowej i tzw. gospodarki cyrkularnej.

Unia Europejska jest w sercu naszych zainteresowań i działań:  europejskie wartości i konieczność ratowania wspaniałego projektu europejskiego opartego na solidarności, współpracy i tolerancji. Wspieramy wspólną troskę o zachowanie pokoju i europejskiego modelu społecznego, wysokich standardów pracowniczych,  ekologicznych oraz w zakresie praw człowieka i demokracji. Jesteśmy jedną z organizacji partnerskich Zielonej Fundacji Europejskiej (Green European Foundation, GEF) i polskiego przedstawicielsktwa niemieckiej zielonej Fundacji im. Heinricha Bölla (HBS).

Latem organizujemy dla GEF i w partnerstwie z HBS „Zielony Letni Uniwersytet”. Na Kongresie Kobiet koordynujemy „Centrum Zielone” poświęcone ekologii i ochronie środowiska.  W międzyczasie organizujemy konferencje, debaty, spotkania, pokazy filmów i wystawy. Informujemy o bieżących najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje elektroniczne i papierowe, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach, przede wszystkim w naszej partnerskiej gazecie „Zielone Wiadomości”, ale także na ulicach.

Bo nie jesteśmy tylko think-tankiem. Rzeczywistość zmusza nas do coraz intensywniejszego aktywizmu w ramach polskich, europejskich i światowych sieci organizacji i społeczności podejmujących pokojowe inicjatywy – petycje, demonstracje, listy do posłów i władz, happeningi, kampanie w mediach społecznościowych, wystąpienia w mediach internetowych i oficjalnych – aby powstrzymać destrukcyjne dla ludzi i środowiska trendy neoliberalnej globalnej gospodarki. Nasze priorytety to ochrona klimatu, bioróznorodności, suwerenności żywnościowej, demokracji, praw człowieka i pokoju. Walczymy też z niesprawiedliwymi umowami handlowymi jak TTIP, CETA czy TISA. Jesteśmy również członkiem koalicji NiechŻyją! broniącej praw zwierząt. Oczywiście wspieramy również nasze krajowe progresywne ruchy i inicjatywy: koalcję „Więcej niż energia”, obywatelski ruch w obronie demokracji KOD, czarny protest kobiet…

W sprawach dotyczących środowiska w razie potrzeby wchodzimy wraz z innymi organizacjami ekologicznymi w postępowania administracyjne na prawach strony, wspierając zagrożone lokalne społeczności.

Zapraszamy do współpracy!

Wesprzyj nasze działania jako wolontariusz/ka lub wesprzyj nas jednorazową lub systematyczną darowizną.

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS