Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji:

  • Ewa Sufin-Jacquemart  (Prezeska Zarządu)
  • Beata Nowak
  • Wojciech Kubalewski

Rada Fundacji:

  • Agnieszka Grzybek  (Przewodnicząca Rady)
  • Miłka Stępień
  • Mariusz Rusinek
  • Marcel Kwaśniak
  • Robert Reisigova-Kielawski
Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS