RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Fundacji Strefa Zieleni

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Fundacja Strefa Zieleni, ul. M. Anielewicza 15/43, 00-167 Warszawa, tel. 664-673-700; e-mail: fundacja@strefazieleni.org

Więcej informacji – Instrukcja przetwarzania danych osobowych FSZ-2021.10.15

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS