2021 – Zielone Dni nad Drawą

Już po raz siódmy Fundacja Strefa Zieleni koordynuje organizację Zielonego letniego uniwersytetu, który zmieniał swoją formułę i partnerów, ale wciąż pozostaje najważniejszym dorocznym spotkaniem Zielonych polityków i polityczek, aktywistów i aktywistek – polskich ale też z udziałem Zielonej rodziny europejskiej, a także zaprzyjaźnionych organizacji i koalicji, naukowców i naukowczyń, artywistów i artywistek…

W tym roku spotykamy się w dniach 26-29 sierpnia 2021, na styku trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego, w Puszczy Drawskiej, w osadzie Pestkownica należącej do gminy Krzyż Wielkopolski.

Będzie to nasze drugie letnie spotkanie podczas pandemii koronawirusa, która potrząsnęła światem ludzi, ale też dała oddech i oddała przestrzeń innym istotom współdzielącym z ludźmi naszą planetę.

Pandemia koronawirusa to bolesny dowód na to, że nie możemy bezkarnie niszczyć siedlisk innych gatunków. Mamy też bolesny dowód na to jak ważne są usługi publiczne, o które walczą od zawsze Zieloni, w szczególności służba zdrowia, edukacja.

Wielki skok technologii cyfrowych, w związku z masowym przejściem online, jest szansą, ale nie jest za darmo – podobnie jak transformacja energetyczna ma jedną piętę Achillesa – ogromny wzrost zapotrzebowania na metale, w tym metale ziem rzadkich. Jakie są optymalne zielone odpowiedzi na ten problem?

Pandemia stała się okazją i pretekstem dla rządzących w niektórych krajach, w tym w Polsce, aby osłabić demokrację, wzmocnić autorytaryzm i osłabić samorządność na rzecz państwa centralnie zarządzanego, z naruszeniem zasad państwa prawa. Czy uda nam się zatrzymać i odwrócić ten proces?

Pandemia nie zatrzymała postępującej katastrofy klimatycznej, transformacja proklimatyczna i proekologiczna musi się dokonać i to jak najszybciej. Unia Europejska nie schodzi z drogi wyznaczonej przez Europejski Zielony Ład, dołączyły do niej Stany Zjednoczone dzięki nowemu prezydentowi Joe Bidenowi, to dobre nowiny. Czy to wystarczy, aby szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow przyniósł przełom w poziomie ambicji klimatycznych świata?

Pandemia j jej skutki dla zdrowia publicznego, do tego przemoc w rodzinach, kryzys gospodarczy i czyhająca katastrofa klimatyczna, wszystko razem katastrofalnie wpływa na stan psychiczny obywateli i obywatelek. Dotyczy to w szczególności młodych ludzi. Kryzys edukacji, trudny start na rynku pracy, wywołujące lęk perspektywy przyszłości świata w dobie zmian klimatu, wzmagają stany lękowe i zachowania samoniszczące, przy braku pomocy władz publicznych.

Mimo to, a może tym bardziej, zielona fala rośnie w Europie, już nie tylko w Europie zachodniej i północnej, co pokazują sukcesy Zielonych w Chorwacji i Bułgarii. Być może dlatego, że Zieloni od dawna szukają odpowiedzi na nurtujące dziś świat problemy i coraz częściej mają okazję udowodnić, że nie tracili czasu. Zieloni ministrowie i ministry, parlamentarzyści i parlamentarzystki, radni i radne oraz tysiące aktywistów i aktywistek, ekspertów i ekspertek, wymieniają się doświadczeniem i wiedzą.

Świat idzie w takim kierunku, że Zieloni są i będą skazani na sukcesy wyborcze, muszą więc być gotowi do podejmowania odpowiedzialności na wszystkich poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Muszą się szybko uczyć i budować partnerstwa i współpracę z tymi, którzy i które rozumieją dzisiejsze wyzwania i mają podobną wizję świata przyszłości.

Zielone Dni to jedno z ważnych narzędzi dla polskiego Zielonego ruchu. Jak zwykle będzie się wiele działo. Kontynuujemy spotkania hybrydowe – częściowo na miejscu, częściowo online. Będziemy streamingować co tylko będzie możliwe, wyciągając wnioski z doświadczeń zeszłorocznych.

Mamy w planie następujące bloki tematyczne i partnerstwa:

 1. W partnerstwie z grupą Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim pod wstępnym tytułem „Debata o przyszłości Europy” [ ostateczny wybór szczegółowych tematów zostanie dokonany w połowie czerwca] :
  • (debata plenarna) Europa wartości, demokracji, praworządności i państwa prawa
  • (debata plenarna) Zielona Europa regionów i miast a wyzwania dla klimatu i odbudowy
  • (debata plenarna) Czy Europa 2030 będzie fundamentalistyczna, wroga kobietom, LGBTQ+ i migrantom, czy zielona, otwarta i równościowa?
  • (debata plenarna) Nowa globalna geopolityka klimatu i zasobów a miejsce Europy i Polski
  • (sesja równoległa) Gospodarka cyfrowa i sztuczna inteligencja – etyka, odpowiedzialność, prawa człowieka
  • (sesja równoległa) Czy Europa potrzebuje genetycznych modyfikacji organizmów żywych?
  • (okrągły stół) Bomby ekologiczne – jak je zneutralizować? Konieczna remediacja skażeń chemicznych (spotkanie online interesariuszy regionów skażonych z udziałem zielonych polityków i polityczek)
 2. W partnerstwie z Fundacją im. Heinricha Bölla i stowarzyszeniem „Ostra Zieleń”, pod wstępnym tytułem: „Demokracja nie spada z nieba – aktywizm młodych”:
  • Starzy i młodzi w czasach kryzysu – międzypokoleniowa solidarność czy rywalizacja?
  • Po co i dla kogo jest samorząd? Jak rady młodzieży mogą współpracować z samorządami?
  • Polityczne i systemowe aspekty psychologicznych problemów młodych [lub: Jak przekształcać aktywizm uliczny w aktywizm polityczny?, do potwierdzenia]
 3. W partnerstwie z Green European Foundation, pod wstępnym tytułem: „Na drodze na COP26 w Glasgow „:
  • Kobiety na drodze do Glasgow – klimatyczna i feministyczna dyplomacja i polityka zagraniczna
  • Metale a transformacja energetyczna i cyfrowa
  • Rolnictwo przyjazne dla klimatu, rolników, bioróżnorodności, zdrowia konsumentów, dobrostanu zwierząt i przyszłych pokoleń – utopia czy konieczność? [również w partnerstwie z Koalicją Żywa Ziemia i Fundacją im. Heinricha Bölla]
 4. W partnerstwie z Kongresem Kobiet: „Zielony Kongres Kobiet” pełnomocniczek regionalnych Kongresu Kobiet:
  • Europejski Zielony Ład i odnowa po covid a sprawy kobiet
  • Ekofeminizm w działaniu
  • wewnętrzne spotkanie pełnomocniczek regionalnych Kongresu Kobiet
 5. W partnerstwie z Partią Zieloni „Letni Uniwersytet Zielonych” [program do zatwierdzenia]:
  • Zielona metoda rozwiązywania spraw trudnych – dialog i współpraca (przykłady współpracy ponad podziałami zainicjowanej przez Zielonych posła i posłanki)
  • Nasze miasto wasze sprawy – miasto równych szans [ w partnerstwie: koło szczecińskie PZ, koło szczecińskie „Ostrej Zieleni”, Kongres Kobiet i in.]
  • Rady programowe Partii Zieloni się przedstawiają
  • (okrągły stół) Razem uratujmy Odrę [partnerstwa do zatwierdzenia]
  • szkolenia zamknięte (program wewnętrzny Partii Zieloni)

Jak zwykle przewidujemy eskapady przyrodnicze, tym razem m.in. poświęcone kwestiom renaturyzacji rzek oraz program kulturalny, który przedstawimy w lipcu.

Kontakt i informacje:

Ewa Sufin-Jacquemart – ewa.sufin@strefazieleni.org, tel. 664673700

Michał Suchora – michal.suchora@partiazieloni.pl, tel. 725536075

(Ostra Zieleń) Laura Kwoczała, laura.kwoczala@partiazieloni.pl

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS