Zazieleniajmy świat

Sty12

W stronę porozumienia klimatycznego w Paryżu

Rozpoczyna się rok 2015.  Życzymy sobie i wszystkim naszym partnerom, sympatykom i odbiorcom naszych działań, aby był owocny i przyniósł postępy na drodze do zrównoważonego rozwoju Polski i świata.

Największym wydarzeniem tego roku może okazać się międzynarodowa konferencja klimatyczna UNFCCC COP 21 w Paryżu, która odbędzie się tam pod koniec roku. Musi na niej dojść do podpisania ambitnego porozumienia klimatycznego – wygasa Protokół z Kioto, który i tak obejmował jedynie kraje rozwinięte. Tymczasem także te rozwijające się, ze względu na liczebność populacji i bardzo szybkie tempo rozwoju, stają się bardzo poważnymi emitentami gazów cieplarnianych. Aby powstrzymać wzrost średniej temperatury na Ziemi na poziomie nie przekraczającym +2°C do końca tego stulecia wszyscy musimy drastycznie (o 80-90% do roku 2050) zredukować emisje gazów cieplarnianych. (więcej…)

Wrz16

Zielony Kongres Samorządowy – pierwsze wrażenia

Zielony Kongres Samorządowy już za nami. Mimo pechowej trzynastki: ktoś nie dojechał , ktoś przyjechał za kogoś, anulowane niektóre stoliki dyskusyjne, gdyż zapisani uczestnicy poszli jednak na warsztaty, winda stawiająca opór…całość wyszła jednak imponująco!

45 panelistów,  4 sesje plenarne,  7 warsztatów/debat tematycznych, 2 stoliki dyskusyjne, impreza towarzysząca z debatą i koncertem. (więcej…)

Sie28

Zapraszamy na Zielony Kongres Samorządowy

Samorząd reprezentuje mieszkańców, ale przede wszystkim proponuje im pewną wizję rzeczywistości. Aby wiedzieć jak stworzyć lokalny plan zrównoważonego rozwoju, transportu i mobilności, jak kształtować miejską politykę ekologiczną, edukacyjną czy kulturalną, jak współpracować z ruchami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, rozwijać działalność gospodarczą, która służy wszystkim a nie tylko wzbogaca nielicznych kosztem wielu, jak stworzyć ludziom warunki życia sprzyjające zdrowiu, dające poczucie bezpieczeństwa, służące tolerancji i współpracy…do tego wszystkiego trzeba mieć spójną wizję globalnego świata i jego wyzwań. (więcej…)

Sty31

Wspieramy apel o wdrażanie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Aby w latach 2014-2020 można było realizować lokalnie projekty polegające na zintegrowanym przeprowadzeniu różnorodnych działań lokalnych, wzajemnie ze sobą powiązanych, Komisja Europejska stworzyła specjalny instrument finansowy „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS lub od angielskiej nazwy CLLD, Community Led Local Development). Można go wykorzystywać zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich.

Niestety jest to instrument dobrowolny i województwa muszą chcieć wdrożyć go do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundacja Strefa Zieleni podpisała apel w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu.

Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy mieszkańców do przyłączenia się i podpisania apelu. Od poziomu wdrożenia instrumentu RLKS zależy na ile realizacja zasady zrównowazonego rozwoju lokalnego będzie możliwa do praktycznego wdrożenia.

Podpisuję apel tu

Sty05

Największa manifestacja w Europie dla innej polityki rolnej

Ponad 840 mln ludzi na całym świecie cierpi głód. Wymierają gospodarstwa, np. w Niemczech co roku likwiduje się 10.000 gospodarstw, Niemcy importują żywność z obszaru ponad  18 mln ha, w Niemczech planuje się 40 mln nowych miejsc tuczu kurczaków i 2,5 mln miejscu tuczu świń… A ile w Polsce ? Odporność na antybiotyki z produkcji zwierzęcej zagraża zdrowiu ludzi. Umowa o wolnej wymianie handlowej między UE a USA może otworzyć drzwi dla GMO.  Trzy międzynarodowe koncerny kontrolują  ponad 50 % handlu nasionami,  Co roku zamiera jedna trzecia pszczół w Europie i USA…

Na całym świecie skutki masowej produkcji rolnej są dramatyczne dla rolniczek i rolników, konsumentów, zwierząt i środowiska.  Nowy rząd federalny Niemiec musi teraz  negocjować na rzecz sprawiedliwej i globalnie odpowiedzialnej polityki rolnej. Chcemy aby rząd polski wspierał odpowiedzialną politykę rolną. Dość polityki przyjaznej dla wielkiego przemysłu rolnego a nie dla rodzin rolników i dla konsumentów! (więcej…)

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS