Zazieleniajmy świat

sty31

Wspieramy apel o wdrażanie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Aby w latach 2014-2020 można było realizować lokalnie projekty polegające na zintegrowanym przeprowadzeniu różnorodnych działań lokalnych, wzajemnie ze sobą powiązanych, Komisja Europejska stworzyła specjalny instrument finansowy „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS lub od angielskiej nazwy CLLD, Community Led Local Development). Można go wykorzystywać zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich.

Niestety jest to instrument dobrowolny i województwa muszą chcieć wdrożyć go do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundacja Strefa Zieleni podpisała apel w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu.

Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy mieszkańców do przyłączenia się i podpisania apelu. Od poziomu wdrożenia instrumentu RLKS zależy na ile realizacja zasady zrównowazonego rozwoju lokalnego będzie możliwa do praktycznego wdrożenia.

Podpisuję apel tu

sty05

Największa manifestacja w Europie dla innej polityki rolnej

Ponad 840 mln ludzi na całym świecie cierpi głód. Wymierają gospodarstwa, np. w Niemczech co roku likwiduje się 10.000 gospodarstw, Niemcy importują żywność z obszaru ponad  18 mln ha, w Niemczech planuje się 40 mln nowych miejsc tuczu kurczaków i 2,5 mln miejscu tuczu świń… A ile w Polsce ? Odporność na antybiotyki z produkcji zwierzęcej zagraża zdrowiu ludzi. Umowa o wolnej wymianie handlowej między UE a USA może otworzyć drzwi dla GMO.  Trzy międzynarodowe koncerny kontrolują  ponad 50 % handlu nasionami,  Co roku zamiera jedna trzecia pszczół w Europie i USA…

Na całym świecie skutki masowej produkcji rolnej są dramatyczne dla rolniczek i rolników, konsumentów, zwierząt i środowiska.  Nowy rząd federalny Niemiec musi teraz  negocjować na rzecz sprawiedliwej i globalnie odpowiedzialnej polityki rolnej. Chcemy aby rząd polski wspierał odpowiedzialną politykę rolną. Dość polityki przyjaznej dla wielkiego przemysłu rolnego a nie dla rodzin rolników i dla konsumentów! (więcej…)

lis24

CSR i gospodarka cyrkularna w Nowym Zielonym Świecie

„CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  i gospodarka cyrkularna – czy to adekwatne odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i ekologiczne?”  to temat debaty, która odbyła się w dniu 22.11.2013 r. w Nowym Zielonym Świecie w Warszawie, w ramach imprez obywatelskich towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP 19.  

Czy ekstremalnym zagrożeniom dla planety i jej ekosystemów, w związku ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów i utratą bioróżnorodności, ludzkość może zaradzić bez udziału biznesu? Przecież w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie wielkie międzynarodowe korporacje są bogatsze niż państwa. Rozwija się co prawda tzw. społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – Corporate Social Responsibility, w skrócie CSR, ale czy działania podejmowane przez korporacje pod sztandarem CSR są rzeczywiście odpowiedzialne i podejmowane z troską o dobro wspólne, a przede wszystkim czy są adekwatne do wyzwań naszych czasów ? Czy nie trzeba zmienić paradygmatu gospodarczego ? Czy nowa gospodarka, bardziej przyjazna środowisku, tzw. „zielona”, nie powinna być jednocześnie obowiązkowo „cyrkularna”? Czy taką zieloną cyrkularną gospodarkę można wprowadzić do polityki państw w demokratyczny sposób? (więcej…)

paź04

Debata o budżecie partycypacyjnym w Opolu – 10 października 2013

Niebawem zostaną ogłoszone założenia funkcjonowania budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w Opolu .
Na ile jest on szansą na zwiększenie zaangażowanie obywatelek i obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach? Czy przyczynia się do większej przejrzystości działań samorządu terytorialnego? Czy wyrównuje szanse różnych grup obywatelek i obywateli oraz wpisuje się w politykę równych szans? Czy wprost przeciwnie, umacnia ich wykluczenie?

Na te pytania i inne pytania będą poszukiwać odpowiedzi uczestnicy debaty BUDŻET OBYWATELSKI W OPOLU? TAK! ALE JAKI?
organizowanej przez  Fundację Strefa Zieleni we współpracy z Klubem Krytyki Politycznej w Opolu, przy współudziale Młodych Demokratów. (więcej…)

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS