Raport z Zielonego Kongresu Samorządowego

ZKS-otwarcieZ radością prezentujemy obszerną relację z wrześniowego (12-13.09.2014) Zielonego Kongresu Samorządowego, na którym dyskutowaliśmy o teraźniejszości i przyszłości miast w Polsce i w Europie.

Zielony Kongres Samorządowy jest kolejnym dużym wydarzeniem w ostatnich latach, które stawia sobie za cel pokazanie szerokiego spektrum zainteresowań zielonej polityki.

Jego bezpośrednim poprzednikiem – o czym przypomniała zgromadzonym w piątek gościniom i gościom dyrektorka warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla Irene Hahn-Fuhr – był zorganizowany w roku 2013 Kongres Europa Społeczna. Konferencja, która odbyła się  w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Związkiem Pielęgniarek i Położnych, pokazała, że siły ekopolityczne – zarówno krajowe (Partia Zieloni), jak i europejskie (Grupa Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim) działają nie tylko na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju, ale również sprawiedliwości społecznej i wysokiej jakości usług publicznych.

W tym roku wspólne dyskusje skupiły się na polityce samorządowej i sposobach na lepszą politykę lokalną. O ile w zeszłym roku dyskutowano głównie ze związkami zawodowymi, tym razem w dialogu wzięli udział zieloni politycy i polityczki, radne i radni z Polski i Europy, osoby zaangażowane w miejski aktywizm oraz teoretyczki i teoretycy, wykuwający wizje lepszego, bardziej ekologicznego i wrażliwego na potrzeby lokalnych społeczności miasta.

Hahn-Fuhr przypomniała, że nie każda gmina jest dziś beneficjentem demokratycznej transformacji 1989 roku. By zmienić ten stan rzeczy, samorządy muszą kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że – jak zwróciła uwagę prezeska Fundacji Strefa Zieleni, Ewa Sufin-Jacquemart – działać musimy lokalnie, ale myśleć również globalnie, gdyż ziemia stoi na rozdrożu z powodu coraz większego ryzyka, związanego ze spowodowanymi przez człowieka zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i masowym wymieraniem gatunków.

Perspektywa lokalna i globalna przenikały się przez cały czas trwania kongresu, są one bowiem ze sobą coraz mocniej powiązane. Przypomniała o tym Monika Vana, wieloletnia zielona radna z Wiednia, dziś – austriacka eurodeputowana, reprezentująca na kongresie Zieloną Fundację Europejską. Przykładem tych korelacji są chociażby usługi publiczne, na które wpływa polityka lokalna, krajowa i europejska, a także kwestia wykorzystywania środków unijnych przez samorządy.

Życzymy przyjemnej i inspirującej lektury poniższego raportu z Zielonego Kongresu Samorządowego!

POBIERZ RAPORT

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS