Chevron

lis24

CSR i gospodarka cyrkularna w Nowym Zielonym Świecie

„CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  i gospodarka cyrkularna – czy to adekwatne odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i ekologiczne?”  to temat debaty, która odbyła się w dniu 22.11.2013 r. w Nowym Zielonym Świecie w Warszawie, w ramach imprez obywatelskich towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP 19.  

Czy ekstremalnym zagrożeniom dla planety i jej ekosystemów, w związku ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów i utratą bioróżnorodności, ludzkość może zaradzić bez udziału biznesu? Przecież w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie wielkie międzynarodowe korporacje są bogatsze niż państwa. Rozwija się co prawda tzw. społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – Corporate Social Responsibility, w skrócie CSR, ale czy działania podejmowane przez korporacje pod sztandarem CSR są rzeczywiście odpowiedzialne i podejmowane z troską o dobro wspólne, a przede wszystkim czy są adekwatne do wyzwań naszych czasów ? Czy nie trzeba zmienić paradygmatu gospodarczego ? Czy nowa gospodarka, bardziej przyjazna środowisku, tzw. „zielona”, nie powinna być jednocześnie obowiązkowo „cyrkularna”? Czy taką zieloną cyrkularną gospodarkę można wprowadzić do polityki państw w demokratyczny sposób? (więcej…)

paź29

Chevron w sądzie przeciwko mieszkańcom Żurawlowa!

Kampania reklamowo-wizerunkowa giganta wydobywczego jakim jest firma CHEVRON jeszcze trwa, dowiadujemy się z niej w prasie krajowej i w telewizji jak wspaniałą, odpowiedzialną społecznie i dobrze współpracującą ze społecznościami lokalnymi firmą jest Chevron.

Jednocześnie firma Chevron wytacza mieszkańcom proces sądowy – za to, że nie akceptują jej bezkompromisowej ingerencji w ich życie i bronią zdrowia i przyszłości swoich dzieci. (więcej…)

wrz27

Chevron toczy bój o nie płacenie kolosalnej grzywny ekologicznej

Firma Chevron poszukująca w Polsce gazu łupkowego, z której arogancją i nieprzestrzeganiem przepisów rolnicy z Żurawlowa  walczą od ponad dwóch lat (patrz: http://occupychevron.tumblr.com), jest jedną ze światowych liderek nieodpowiedzialności i nieetyczności biznesu, znaną z nieszanowania ludzi, korupcji, a przede wszystkim nieszanowania środowiska. Mimo to nasz rząd bezwarunkowo wspiera firmę Chevron, przeciwko własnym obywatelom i ich środowisku życia. Bogatsza niż większość krajów firma, może kupić wszystkie specjalistyczne biura adwokackie, ale i władze lokalne i sędziów, ma na to środki i nie ma żadnych skrupułów. Pomimo to rolnicy z Żurawlowa, ogromnym kosztem, mają odwagę bronić swoich ziem, wód i rolnego charakteru ich pięknego, żyznego regionu.

Za Novethic.fr z 27.09.2013

Amerykańska firma wydobywcza prowadzi batalię sądową aby nie zapłacić grzywny 18 miliardów  dolarów, na którą została skazana za zanieczyszczenia w Amazonii. Ostatni odcinek tej wojny, która przeciwstawia firmę 30 tysiącom rolników z Ekwadoru, organizacjom pozarządowym i odpowiedzialnym społecznie inwestorom, to decyzja trybunału arbitrażowego w Hadze z dnia 18 września. Zgodnie z nią, w świetle prawa ​​Chevron nie może być przedmiotem zbiorowej procedury przed sądem w Ekwadorze. Chevron głosi zwycięstwo, organizacje pozarządowe kontratakują. Walka trwa. (więcej…)

lip16

Solidarni z Żurawlowem – 15 lipca w Warszawie

Pikieta MŚ-15-07-2013 (2)

Z inicjatywy Fundacji Strefa Zieleni, reprezentującej ruch „Złupieni.pl”,  oraz Zielonych, kilkadziesiąt osób zebrało się w poniedziałek 15.07 przed Ministerstwem Środowiska by wziąć udział w pikiecie solidarnościowej z trwającym już 7 tygodni protestem w Żurawlowie. Z Żurawlowa przyjechała liczna reprezentacja rolników skrupulatnie monitorujących wszystkie poczynania firmy Chevron pragnącej poszukiwać na ich terenie gazu łupkowego. Rolnicy dyżurują 24/24 i śledzą wszelkie poczynania firmy Chevron, aby zapobiegać  łamaniu prawa i permanentnemu nieprzestrzeganiu procedur administracyjnych przez firmę Chevron. (więcej…)

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS