Fundacja Strefa Zieleni, propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.

Wartościami, które są nam bliskie są równość i sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział Państwa od Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, społeczeństwo oparte na wiedzy.

Chcemy wspierać działania na rzecz budowy zielonej gospodarki - tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa. Bliskie są nam idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonej reformy podatkowej, wysokiej jakości polityki społecznej oraz usług publicznych.

Organizujemy debaty i wystawy, informujemy o najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach i na ulicach.

Zapraszamy na naszą stronę internetową!

Display your latest tweet by adding your Twitter username in the Stimulus Theme options panel.

Najnowsze wpisy:

Lip19

Zapraszamy na debatę Jak ponad podziałami reagować na wspólne wyzwania ekologiczne?

Green_values_and_religion__-omslag-HR_02_bba0c94c16

Zapraszamy na debatę do Krakowa, na kilka dni przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zorganizowała z naszą pomocą bardzo interesującą debatę:

„Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne. Jak ponad podziałami reagować na globalne wyzwania ekologiczne?”

W: Pauza In Garden, ul. Rajska 12, Kraków;

Wtorek, 19.07.2016, godz. 18:00

Zaproszeni goście:

 Mattias Kiefer, Pełnomocnik ds. Środowiska w Archidiecezji Monachium i Fryzyngi

 O. dr Stanisław Jaromi, Prezes Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu

 Anna Szybist, Radna Miasta Krakowa

 Małgorzata Małochleb, Fundacja Otwarty Plan

Moderacja: Michał Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Kraków

Zapraszamy!

Papieska encyklika Laudato Si’ z 2015 roku jasno określa odpowiedzialność każdego współczesnego człowieka wobec otaczającego go świata i środowiska naturalnego. Kościół katolicki zawsze szukał swą działalnością odpowiedzi na otaczające go globalne wyzwania – dziś więc w naturalny sposób interesuje się zmianami środowiska i wpływem cywilizacji na klimat i przyrodę, szczególnie że skutki tych procesów dotykają najczęściej najuboższych. Zobowiązanie do „troski o wspólny dom”, jeśli ma łączyć się z trwałą zmianą konieczną w relacji z człowieka z naturą, w pełni zaś możliwe jest jedynie poprzez nawiązanie szerokiego, otwartego i szczerego dialogu, mówi Papież. Wspomina on o odpowiedzialności polityki międzynarodowej, ale też podkreśla wagę społecznych aktywności lokalnych i indywidualnych działań każdego z nas.

Na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej czy lokalnej działania na rzecz ochrony środowiska, w tym klimatu, podejmowane są od lat przez różnorodne środowiska i grupy społeczne: naukowców, polityków, społeczeństwo obywatelskie. Szczególnie działalność na poziomie lokalnym, najbliżej ludzi, jest podstawą budowania szerokich platform porozumienia i dialogu wokół konkretnych wyzwań i sposobów ich rozwiązania. To tutaj tworzą się sojusze zaangażowanych mieszkańców, świadomych najpełniej dotykających ich problemów, działających często poprzez ruchy czy organizacje społeczne, z władzami samorządowymi, które stają się źródłem przemian świadomościowych i działań edukacyjnych, ale też działają na rzecz czystego powietrza czy zrównoważonego transportu. Często do działań tych włącza się sektor lokalnej przedsiębiorczości oraz świata naukowego, wspierając w odpowiedzi na złożoność wyzwań tworzenie kompleksowych rozwiązań. Jak zatem dialog różnych środowisk wokół wyzwań ekologicznych mógłby zostać wzbogacony udziałem Kościoła, a zarazem co instytucja ta może zyskać, podejmując ten temat w swoich codziennych działaniach? Czy możliwe jest budowanie szerokich, a zarazem skutecznych i trwałych platform porozumienia różnych grup społecznych – Kościoła, polityki, mediów i społeczeństwa – w odpowiedzi na globalne wyzwania ekologiczne? Jak zintegrować działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym i skutecznie działać na poziomie indywidualnych zachowań? W jaki sposób wspólnie budować świadomość ekologiczną oraz tworzyć i realizować rozwiązania w tym obszarze?

Projekt realizowany przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie przy wsparciu Programu „Europa dla obywateli” Unii Europejskiej, w partnerstwie z Fundacją Strefa Zieleni, Gazeta Wyborcza Kraków, Portal Chrześcijańskich Ekologów www.swietostworzenia.pl Zapewniono tłumaczenie symultaniczne debaty (polski-niemiecki).

Debata_Razem dla ekologii_Fundacja H. Boella.indd

Fundacja Strefa Zieleni rozda uczestnikom książki „Green Values, Religion & Secularism

 

Lip01

Dość „ukłonów w stronę biznesu” czas na ukłony w stronę demokracji!

Stop-CETA

Podczas gdy obywatele Unii walczą o zachowanie resztek demokracji coraz bardziej zagrożonej władzą najbagatszych tego świata, za posrednictwem wielkich korporacji, nasz rząd otwarcie odwraca się do demokracji plecami. Pokazuje to na przykładzie umowy o wolnym handlu i inwestycjach UE z Kanadą CETA, która, wynegocjowana i podpisana przez Komisję Europejską, czeka na zatwierdzenie przez kraje członkowskie i Parlament Europejski.

Komisja Europejska najprawdopodobniej uzna, że nie ma potrzeby, aby w imieniu krajów członkowskich decyzję o wejściu w życie tego kontrowersyjnego porozumienia podejmowały parlamenty narodowe, mimo, że to porozumienie jest handlowe tylko z nazwy, a tak naprawdę dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Zdaniem KE decyzje na poziomie unijnym, Parlamentu Europejskiego i Rady wystarczą i Komisja ma zamiar ostro o to zawalczyć, poddając konieczność ratyfikacji przez parlamenty narodowe pod głosowanie na zasadzie jednomyslności. W kraju liberuum veto, które doprowadziło nas do 123 lat utraty niepodległości, bardzo dobrze wiemy jak jest z jednomyślnością : zazwyczaj znajduje się jakas przekupna czarna owca, która  mówi NIE.

Nasze Ministerstwo Rozwoju nie dostrzega jednak tego zagrożenia i uważa, że „na pewno porozumienie będzie mieszane” (czyli ratyfikowane przez parlamenty narodowe) „nie ma co do tego wątpliwości” – powiedział publicznie Wicedyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej z Ministerstwa Rozwoju, Adam Orzechowski.

Przy czym ten sam urzędnik państwowy, prezentujący najwyraźniej stanowisko naszego rządu, uznał, że taka ratyfikacja i tak jest tylko formalnością – nie ma potrzeby, aby umowę tłumaczyć na język polski zanim nie zostanie zatwierdzona, a umowa powinna wejść w życie od razu, nie czekając na ratyfikację przez parlamenty narodowe. „To jest ukłon w stronę biznesu” powiedział.

Tak to właśnie wygląda. Coraz większe „ukłony w stronę biznesu” kosztem praw obywateli do demokracji, kosztem środowiska, praw pracowniczych, praw cyfrowych, usług publicznych, standardów żywności, suwerenności żywnościowej, ochrony konsumentów itd., powodują, że obywatele tracą zaufanie do elit politycznych i do Unii Europejskiej, że rośnie jak w latach trzydziestych XX w radykalny nacjonalizm, rasizm i nietolerancja.

Organizatorzy konferencji, na której wypowiadał się pan dyrektor Orzechowski („Umowy TTIP, CETA – czy polska żywność i rolnictwo są zagrożone?”, 29 czerwca 2016 w PAP) – Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Zielony Instytut i Instytut Globalnej Odpowiedzialności, oraz Akcja Demokracja wydali po konferencji następującą informację prasową, pod którą się całkowicie podpisujemy:

Informacja prasowa, 30 czerwca 2016

Polski rząd chce wdrożenia umowy CETA  jeszcze przed ratyfikacją przez Polskę

Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Ministerstwa Rozwoju, Adam Orzechowski, stwierdził wczoraj, że polski rząd opowiada się za tymczasowym wdrożeniem „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a UE” (CETA), czyli przed jej ratyfikacją przez Polskę. Przyznał, że jest to ukłon w stronę wielkiego biznesu. Takie stanowisko wywołało protest organizacji zajmujących się tymi kwestiami.

– Wprowadzenie umowy w życie zanim Polki i Polacy oraz nasz parlament wypowiedzą się na jej temat to zamach na fundamenty demokracji. Ratyfikacja umowy wpływającej na życie obywateli nie może być formalnością! – powiedział Piotr Trzaskowski (Akcja Demokracja).

Decyzja o tymczasowym wdrożeniu umowy CETA na szczeblu unijnym może zapaść na spotkaniu Rady UE w ciągu najbliższych tygodni. Oznacza to, że fragmenty umowy wejdą w życie po akceptacji tekstu przez Radę UE i Parlament Europejski, zanim w tej sprawie wypowiedzą się parlamenty krajów członkowskich UE. Na razie nie wiadomo, które punkty umowy mają być wdrożone w tym trybie. Komisja Europejska zabiega, aby to była jak największa część porozumienia.

Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich podkreślił, że umowy z Kanadą nie przetłumaczono na język polski i że brakuje konsultacji społecznych na jej temat.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju zostało wyrażone w trakcie debaty „Umowy TTIP, CETA – czy polska żywność i rolnictwo są zagrożone?”, zorganizowanej 29 czerwca 2016 przez Zielony Instytut, Instytut Spraw Obywatelskich i Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Większość uczestników debaty uznała, że planowana umowa z Kanadą wpłynie negatywnie na polskie rolnictwo. Duży napływ taniej żywności zza oceanu, wytwarzanej według niższych standardów niż w Europie, może spowodować upadek wielu gospodarstw i małych firm
w Polsce. Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi używanymi w sektorze rolno-spożywczym w Ameryce Północnej.

Kontakt dla mediów:

Piotr Trzaskowski, Akcja Demokracja, 509 162 988, piotr@akcjademokracja.pl
Waldemar Fortuna, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 577 017 620, waldemar.fortuna@igo.org.pl

Cze28

Ratujmy rzeki! – Zielony Letni Uniwersytet 2016

Rzeki_WWF

Już niebawem odbędzie się drugi Zielony Letni Uniwersytet, tym razem w Dolinie Środkowej Wisły, 14-17 lipca 2016, w ośrodku TeoDorka, ul. Słońsk Górny 29 w Ciechocinku. Nie bez powodu zbieramy się właśnie w tym miejscu, tzn. właśnie nad Wisłą. Rzeki będą bowiem przewodnim tematem ekologicznym tego wyjątkowego Zielonego spotkania.

Po Puszczy Białowieskiej, której zagroziła „dobra zmiana” ministra środowiska Jana Szyszki, odpowiedzialnego za plan zwiększonej wycinki drzew (tam byliśmy w 2015 r. na pierwszym ZLU), rzeki są następnym celem destrukcyjnych działań rządu, stąd nasz wybór tego miejsca.

Ratujmy rzeki! tak jak Ratujemy kobiety!. Musimy ratować rzeki przed nierozważnymi planami rządu, który ma w planie:

 1. ponownie użeglownić pięknie znaturalizowane rzeki Wisłę i Odrę o wspaniałych ekosystemach, doprowadzając je do IV stopnia żeglugi (9m szerokości i 2,8m zanurzenia statku); na Wiśle ma powstać 10 stopni wodnych;
 2. przekopać Mierzeję Wiślaną
 3. pozwolić samorządom na wykorzystanie funduszy unijnych m.in. do „rewitalizacji” następnych 20.000 km naszych rzek i rzeczułek, które z naturalnych bogatych ekosystemów mają być zamienione na proste, pozbawione życia i wykamieniowane cieki, jak to się stało z ok 22.000 km rzek w latach 2007-2015 .

Tym razem, oprócz uczestników zbierających się dla wymiany wiedzy, doświadczeń i wspólnej refleksji, otwieramy się na zewnątrz i zapraszamy na niektóre zajęcia mieszkańców Ciechocinka, członków samorządu i kuracjuszy:

 • w piątek 15.07 o g. 18:00 do 19:30 : debata publiczna „Czy Wisła powinna być przywrócona żegludze, czy są lepsze rozwiązania dla rozwoju Ciechocinka?” z udziałem m.in. przewodniczącej grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim p. Rebecci Harms i przewodniczącego Rady Miasta Ciechocinka p. Marcina Zajączkowskiego
 • w piątek 15.07  g. 22:00 – pokaz filmu dokumentalnego Naomi Klein „This changes everything” (tbc.)
 • w sobotę 16.07  g. 16-18 warsztat seminaryjny nt „Zielone miasto” (Unijny Pakt Amsterdamski dla miast, różne aspekty polityki miejskiej z Zielonej perspektywy)
 • w sobotę 16.07 g. 19:00-20:30 warsztat „Rodzice wyjdźcie z szafy!” dla rodziców osób nieheteronormatywnych (LGBT i transpłciowych) i ich dzieci (Fundacja Akceptacja), Uczestnicy otrzymają książki „Rodzice wyjdźcie z szafy!”

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach ekologicznych dr Marty Jermaczek-Sitak, w piątek 15.07 godz. 14:30 -16:30 (20 zł/dziecka).

Istnieje możliwość uczestnictwa w pozostałych zajęciach, wykładach, debatach, warsztatach, w dniach 15 i 16.07, w miarę wolnych miejsc, za opłatą 10 zł/dzień (można przyjść bez rejestracji, bezpośrednio na zajęcia).

Zapraszamy w szczególności w piątek 15.07 na debaty nt przyszłości Europy i demokracji w Polsce i Unii oraz nt pacyfizmu i militaryzacji, ale także na wykłady i debaty popularyzujące nowe narzędzia analizy i zmiany społecznej: teorii dóbr wspólnych, post-wzrostu, gwarantowanego dochodu podstawowego, walut lokalnych.

Wykłady i debaty publiczne i plenarne będą do obejrzenia na żywo na internecie (w systemie streemingu Fb) lub nagrane do obejrzenia później.

Będziemy też pływać po Wiśle z eko-przewodnikami, dokumentować jej piękno i odkrywać jej ekosystemy.

Zielony Letni Uniwersytet organizowany jest przez Fundację Strefa Zieleni, w partnerstwie z Zieloną Fundacją Europejską (GEF) i ze wsparciem finansowym Parlamentu Europejskiego, oraz w partnerstwie i ze wsparciem finansowym Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Nasz Zielony Letni Uniwersytet jest jedną z dziewięciu Green Summer Schools w Europie współorganizowanych tego lata i wspieranych finansowo przez Green European Foundation (GEF). Relacje z tych wszystkich wydarzeń znajdziecie w mediach społecznościowych z hashtagiem #gefsummer, a z naszego ZLU dodatkowo #ZielonyUniwersytet.

Wykład prof. Tine de Moor z Uniwersytetu w Utrechcie nt. „Teoria dóbr wspólnych jako narzędzie zmiany” oraz warsztaty „Rzeki, zagrożone dobro wspólne” są organizowane przez Green European Foundation ze wsparciem Fundacji Strefa Zieleni, jako element międzynarodowego projektu “Reclaim The Commons” (odzyskajmy dobra wspólne).

Warsztat „Post COP21: od atomu do OZE ” jest organizowany przez Green European Foundation ze wsparciem Fundacji Strefa Zieleni, jako element międzynarodowego projektu “Beyond COP 21, from nuclear to energy transition”.

Rejestracja dla uczestników z noclegiem i wyżywieniem: http://ZielonyUniwersytet2016.evenea.pl

W szczególności zachęcamy do udziału aktywistów zainteresowanych działaniami na rzecz ocalenia naszych rzek. Łączmy siły!

Wszystkich, którzy nie mogą przyjechać, ale chętnie nas wesprą aby obejrzeć nagrania z wydarzeń, przeczytać relacje i móc podziwiać dokumentację zdjęć i video, zapraszamy na naszą stronę fundraisingową. Zrób darowiznę na #ZielonyUniwersytet! :http://bogas.nazwa.pl/szkolaletnia/

ZLU-programPL-2016-07-05

CiechocinekGreenSummerAcademy-agenda-2016-07-05

 

 

 

Cze24

Dlaczego #Brexit i co potem?

640px-Flag_of_Europe

Wbrew optymistycznym sondażom jednak obywatele Wielkiej Brytanii zadecydowali niewielką większością głosów o opuszczeniu Unii Europejskiej. Zdradzona została młoda generacja, która w 75% głosowała za pozostaniem w Unii: http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/meet-the-75-young-people-who-voted-to-remain-in-eu?CMP=twt_gu

Mamy nadzieję, że obudzi to elity europejskie, zarówno te rządzące Unią jak i te w państwach członkowskich. Bo jedną z najważniejszych przyczyn #Brexitu była niewątpliwie arogancja europejskich elit, doprowadzenie obywateli do stanu wielkiej niepewności ekonomicznej i pogłębiających się nierówności i wykluczenia, przy wielkim kryzysie demokracji, przejrzystości, nie liczeniu się z głosami obywateli, nawet gdy są one liczne i zdeterminowane.

Wystarczy popatrzeć na negocjacje porozumień regionalnych o wolnym handlu i inwestycjach jak TTIP, CETA, TISA, gdzie ponad głowami obywateli UE i mimo ich wielkiej mobilizacji, Komisja Europejska wspierana przez rządy, wciska protestującym obywatelom porozumienie, które trwale narzuci korporacyjną dominację i przyspieszy proces likwidacji osiągnięć całych pokoleń Europejczyków w zakresie ochrony środowiska, praw pracowniczych, usług publicznych, praw konsumentów, praw cyfrowych, ochrony danych osobowych, jakości żywności i rolnictwa, czy ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi w imię europejskiej zasady przezorności.

Walka obywateli przeciw TTIP i niewielkie szanse na jej wygranie, niewątpliwie wpłynęła na wynik brytyjskiego referendum. Dla bardzo wielu obywateli tylko wyjście z Unii daje możliwość uniknięcia katastrofalnych dla naszych dzieci i wnuków skutków tych narzucanych przez wielki biznes porozumień. Obawiamy się więc, że po wprowadzeniu na siłę TTIP, CETA i TISA zacznie się proces rozkładu Unii. Istnieje bowiem ryzyko, że nawet ci, którzy dziś są jeszcze wielkimi obrońcami projektu europejskiego, gdy zobaczą, że Unia, związana katastrofalnymi porozumieniami międzynarodowymi nadrzędnymi nad prawem wewnątrzwspólnotowym, nie ma szans na „reset” czy wewnętrzną głęboką demokratyczną odbudowę, zaczną stopniowo wspierać idee wyjścia z toksycznego układu. Siła nacjonalistycznych ruchów będzie jednocześnie rosnąć.

Póki co nikt, żaden z gorących przeciwników TTIP, CETA, TISA, nie podnosi tego drażliwego tematu w ocenach #Brexit, zwracając uwagę na inne ważne aspekty. Nas najbardziej interesują oczywiście Zielone głosy i oceny.

Dla przewodniczących Partii Zieloni #Brexit jest spowodowany, ale też jest otwartą furtką dla postępującego nacjonalizmu, ksenofobii, nietolerancji : http://partiazieloni.pl/brexit-dzis-bardziej-niz-kiedys-potrzebujemy-jednosci-stanowisko-zielonych-na-temat-brexit/

Przewodniczący Europejskiej Partii Zieloni wzywają do koniecznego „zresetowania” UE, a także zapowiadają, że Zieloni Europejscy zostaną zjednoczeni. Zapowiadają spotkanie 45 Zielonych partii w Glasgow na jesieni 2016 oraz połączony Kongres Europejskiej Partii Zielonych i Globalnych Zielonych w Liverpool w 2017 r.: https://europeangreens.eu/news/brexit-won-eu-has-reset

Przewodniczący frakcji Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim Philipp Lamberts i Rebecca Harms nawołują do głębokich zmian w UE, m.in. poprawy demokracji, zwiększenia roli obywateli i parlamentów narodowych: http://www.greens-efa.eu/uk-referendum-15721.html

Szkoccy Zieloni wzywają już teraz do podpisania petycji za pozostaniem Szkocji w UE: https://greens.scot/keep-scotland-in-europe

Dobrym uzupełnieniem tych pełnych niepokoju głosów jest głos Damiana Carringtona w The Guardian, który obawia się, że cenę za #Brexit zapłaci w UK środowisko i przyroda ps://www.theguardian.com/environment/damian-carrington-blog/2016/jun/24/uks-out-vote-is-a-red-alert-for-the-environment.

Na szczęście są też pozytywne strony #Brexit. Dostrzega je nowy Sekretarz Generalny Federacji Młodych Zielonych Europejskich FYEG, Artur Wieczorek: http://zielonewiadomosci.pl/publikacje/artykuly/7-powodow-dla-ktorych-euroentuzjasci-moga-sie-cieszyc-z-brexitu/#comment-124300.

Miejmy nadzieję, że Artur Wieczorek ma rację i że #Brexit będzie kubłem zimnej wody dla pewnego swojej siły europejskiego i transatlantyckiego establishmentu. Demokracja jeszcze nie jest całkiem martwa, a obywateli tak łatwo się nie da zniewolić.

Ewa Sufin-Jacquemart

 

 

 

Cze14

TTIP-CETA-TISA nie mogą być niedemokratyczne – rezolucja parlamentu Węgier

parl_vegszavazas_725px

W dniu 14.06.2016 r. Zgromadzenie Narodowe Węgier podjęło ważną rezolucję nadającą rządowi ramy w jakich ma się poruszać w zakresie zgody na wejście w życie negocjowanych przez Komisję Europejską w imieniu państw członkowskich porozumień o wolnym handlu i inwestycjach z krajami trzecimi: CETA z Kanadą, TTIP z USA i wielonarodowe porozumienie o liberalizacji usług TISA.

Rezolucja odnosi się do palących kwestii w związku z przewidzianym na najbliższe miesiące zatwierdzeniem przez Radę i Parlament Europejski umowy UE z Kanadą CETA. Podnosi trzy ważne kwestie:

 1. Umowy handlowe CETA, TTIP i TISA muszą być umowami „mieszanymi” co oznacza, że poza zatwierdzeniem przez Radę Europejską i Parlament Europejski muszą być również ratyfikowane przez parlamenty narodowe wszystkich 28 państw członkowskich
 2. Do czasu ich ratyfikacji przez wszystkie parlamenty, umowy te nie powinny podlegać tzw. tymczasowej implementacji
 3. Rząd nie powinien wyrażać zgody na żadne umowy, których zawartość zagraża obniżeniem standardów w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa żywności, praw człowieka i praw pracowniczych, i które zawierają antydemokratyczny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem (ISDS lub ICS).

Rezolucję przegłosowano druzgocącą większością głosów, ponad podziałami partyjnymi: 178 głosów za (96,2%),  2 głosy przeciw (1%), 5 głosów wstrzymujących się (2,8%).

Rezolucja została z satysfakcją przyjęta przez organizacje ekologiczne – Greenpeace Węgry, MTVSZ/Friends of the Earth Węgry i Protect the Future (Védegylet): http://lmv.hu/HU_parl_resolution_on_TTIP_green_NGOs_welcome_160613.

Oto pełna treść rezolucji Zgromadzenia Narodowego Węgier z dn. 14 czerwca 2016 r. (nieoficjalne tłumaczenie z angielskiego):

„Węgierskie Zgromadzenie Narodowe

          Rezolucja  H/9798/10

          w kwestii  Wymogów do porozumień handlowych i inwestycyjnych
          zawieranych przez Unię Europejską z krajami trzecimi:

 1. Zgromadzenie Narodowe wzywa rząd do stanowczego i konsekwentnego stania na stanowisku, w ramach działań związanych z podejmowaniem i przygotowywaniem decyzji przez instytucje Unii Europejskiej, w których biorą udział rządy państw członkowskich, że Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) między Unią Europejską a Kanadą, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), które ma zostać zawarte między UE i USA, a także Trade in Services Agreement które ma zostać ustalone w ramach WTO (TISA), uznaje się za mieszane umowy międzynarodowe, których zawarcie wymaga właściwych procedur ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi, i jako takie nie powinny być  tymczasowo wdrażane, dopóki wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej nie ratyfikują tych umów.
 2. Zgromadzenie Narodowe wzywa rząd do nie wspierania jakiejkolwiek umowy o wolnym handlu, która zagraża obecnemu poziomowi ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa żywności, praw człowieka i praw pracowniczych, i zawiera antydemokratyczny mechanizm rozstrzygania sporów
 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu oficjalnej publikacji.”

Wzywamy polskich parlamentarzystów do zainspirowania się przykładem węgierskich deputowanych, ponad podziałami. Taka rezolucja byłaby znaczącym głosem Polski jako suwerennego kraju w Europie i ważnym stanowiskiem w coraz bardziej kontrowersyjnym procesie podejmowania decyzji w sprawie negocjowanych przez Komisję Europejską regionalnych umów handlowo-inwestycyjnych. Umowy te mogą bowiem zasadniczo ograniczyć suwerenność Polski i jakość polskiej demokracji oraz bardzo negatywnie wpłynąć na  jakość życia polskich obywateli i obywatelek – na dziesiątki lat, a jedynym sposobem wyzwolenia się z nich byłby Polexit z Unii Europejskiej.

This theme is brought to you by Salesforce CRM. Follow us Facebook RSS