Referendum o JOW-y niekonstytucyjne? Piszemy do RPO

Koalicja 6 Września sprzeciwiająca się jednomandatowym okręgom wyborczym złożyła w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prośbę o interwencję w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie nadchodzącego referendum. Zdaniem działaczy koalicji pytanie o JOW-y może naruszać ustawę zasadniczą, dlatego jego legalność powinien zbadać Trybunał.

W złożonym 3 sierpnia w biurze RPO liście Koalicja zwraca uwagę na fakt, że pytanie referendalne o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w razie pozytywnej odpowiedzi wymusza zmianę konstytucji poprzez zniesienie zapisu o proporcjonalnych wyborach do Sejmu. Tymczasem ustawa zasadnicza przewiduje, że inicjatywę jej nowelizacji mają tylko Senat, Prezydent RP, lub grupa 1/5 ustawowej liczby posłów, a referendum w wybranych przypadkach może jedynie zatwierdzić wcześniej uchwalony projekt. Według Koalicji zarządzenie referendum z pytaniem o JOW-y prowadzi więc do niebezpieczeństwa obejścia zasad ustanowionych przez samą konstytucję.

Marek Kossakowski (Partia Zieloni): – Prezydent, który ma stać na straży konstytucji, zdecydował się na niebezpieczny eksperyment. Tak ryzykowna zmiana ordynacji wyborczej została zgłoszona z dnia na dzień, dla bieżących politycznych potrzeb i bez sprawdzenia jej legalności. Dlatego mamy nadzieję, że w trosce o jakość naszej demokracji Rzecznik złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a ten wnikliwie rozpatrzy sprawę.

Cały list Koalicji 6 Września do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest do pobrania TU.

O KOALICJI

Koalicja 6 Września sprzeciwia się wprowadzeniu w referendum jednomandatowych okręgów wyborczych jako szkodzących demokracji i ograniczających reprezentatywność parlamentu. Wskazuje również na wątpliwości konstytucyjne samego jego przeprowadzenia. „Elity polityczne oderwały się od rzeczywistości i straciły kontakt ze społeczeństwem. Ale lekarstwem na to nie jest wprowadzenie jeszcze bardziej niesprawiedliwej ordynacji wyborczej. Ordynację trzeba zmienić zupełnie inaczej. Tak, by zwiększać wpływ obywateli na państwo a nie go zmniejszać” – pisała koalicja w założycielskim oświadczeniu.

W skład koalicji wchodzą: Partia Zieloni, Kraków Przeciw Igrzyskom, Miasto Jest Nasze oraz Partia Razem. Jej prawnym reprezentantem w kampanii referendalnej jest fundacja Strefa Zieleni.

Więcej informacji na stronie koalicja6wrzesnia.pl.

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS