Wpływ konsumpcji Europejczyków na globalne wylesianie

Komisja Europejska ujawniła w badaniu opublikowanym w lipcu br. istotny wpływ konsumpcji krajów Unii Europejskiej na niszczenie lasów, szczególnie w obszarach tropikalnych. W okresie 1990-2008 stanowiła ona ponad jedną trzecią wylesiania związanego z handlem międzynarodowym.

Badanie wprowadza koncept „embodied deforestation” ( „wylesianie wcielone”?), który odnosi się do wylesiania związanego z produkcją dóbr czy towarów. Te dobra czy towary mogą być spożywane w kraju pochodzenia lub sprzedawane za granicę. Koncept pozwala powiązać wylesianie w krajach / regionach producentów z towarzyszącą im konsumpcją dóbr w krajach / regionach konsumentów.

Konsumpcja z importu 27 krajów UE w latach 1990-2008 związana jest z wylesieniem powierzchni lądowej 9 milionów ha i stanowi 36% produkcji na eksport krajów produkujących. W UE to przede wszystkim spożycie roślin oleistych – takich jak soja i olej palmowy – i ich pochodnych towarów przetworzonych, a także spożycie mięsa są przyczyną wpływu UE na globalne wylesianie.

Przeprowadzone badanie jest częścią „Planu działań na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisji Europejskiej w ramach strategii Europa 2020. Rekomenduje ono rozwiązania zmniejszające wpływ sektora żywnościowego, a szczególnie konsumpcji niektórych towarów, takich jak soja, mięso i olej palmowy, na globalne wylesianie.

Studium zawiera trzy raporty:

Raport 1: Kompleksowa analiza wpływu konsumpcji UE na wylesianie

Raport 2: Identyfikacja kluczowych obszarów, w których polityki i prawodawstwo wspólnotowe powinny być poddane rewizji

Raport 3: Propozycja odpowiedniej polityki Wspólnoty, środków prawnych i innych inicjatyw do dalszego rozpatrzenia przez Komisję.

http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm

 

Temat odpowiedzialnej konsumpcji jest tematem właściwie nieistniejącym w polskiej rzeczywistości. Czy zbliżająca się konferencja klimatyczna Narodów Zjednoczonych COP 19 , która odbędzie się w Warszawie w dniach 11-22 listopada br., wprowadzi tematy związane z wielkimi wyzwaniami ekologicznymi naszych czasów do mainstreamowych mediów ? Mamy nadzieję i będziemy się o to starać.

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS