Solidarni z Żurawlowem – pikieta i film 15 lipca w Warszawie

Maski-1

Zapraszamy wszystkie osoby i organizacje, którym leży na sercu demokratyczne prawo obywateli do decydowania o losie ich rodzin i społeczności do wyrażenia solidarności z rolnikami z Żurawlowa walczącymi od 5 tygodni z amerykańską globalną firmą wydobywczą Chevron wspieraną przez Ministerstwo Środowiska, rząd i władze samorządowe.

Fundacja Strefa Zieleni w imieniu ruchu „Złupieni.pl” oraz Zieloni zapraszają wszystkich na:

PIKIETĘ „SOLIDARNI Z ŻURAWLOWEM”
pod Ministerstwem Środowiska ul. Wawelska 52/54 (przy pomniku Lotnika) o godzinie 11.00.

Od 12:00 będziemy przy Pałacyku na Wodzie w Łazienkach, gdzie odbędzie się konferencja prasowa ministrów Środowiska Polski, Francji i Niemiec.

Zamojszczyzna leży na trzech największych w Polsce Głównych Zbiornikach Wód Podzeimnych, w tym jednym transgranicznym z Ukrainą. Region Żurawlowa jest całkowicie rolniczy, z najlepszymi glebami w Polsce. Firma Chevron nie ma zezwolenia na składowanie odpadów toksycznych w górotworze. Rolnicy wystąpili do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o delegalizację koncesji firmy Chevron. Koncesja została przyznana w sprzeczności z prawem europejskim, za co Polskę skazał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Rolnicy blokują od 5 tygodni działkę wydzierżawioną przez Chevron, nie pozwalając na postawienie ogrodzenia, bez wydzielenia granic posesji. Wspierają ich ludzie i społeczności z całego świata.

15 lipca minister Środowiska Marcin Korolec spotyka się w Warszawie z ministrami Środowiska Francji i Niemiec, krajów przeciwnych wydobywaniu gazu łupkowego z zastosowaniem szkodliwej dla środowiska technologii szczelinowania hydraulicznego.

Przyjedzie delegacja rolników z Żurawlowa. Liczymy na obecność bębniarzy SAMBA. Przekażemy ministrowi Korolcowi wodę z Rogowa, niezdatną do picia od 2 lat, od czasu poszukiwań sejsmicznych w Rogowie (sąsiedniej wsi dla Żurawlowa). Organizacje należące do ruchu „Złupieni.pl” przekażą Ministerstwu Środowiska wnioski o delegalizację koncesji wydanych firmie Chevron.

Wykorzystajmy ten moment aby spotkać się z mieszkańcami i mieszkankami Żurawlowa i wyrazić swoją solidarność.

O godz. 18:00 zapraszamy do Zielonego Centrum M1, Marszałkowska 1, na projekcję filmu dokumentalnego Lecha Kowalskiego „Drill Baby Drill!” i spotkanie z mieszkańcami Żurawlowa, będące okazją do debaty o poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego, w kontekście praw społeczności lokalnych do decydowania o swoim losie (wstęp wolny).
Więcej informacji: Ewa Sufin-Jacquemart, tel. 664 673 700, esufin@gmail.com

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS