Potępiamy atak na demokrację w zakresie ochrony przyrody

Fundacja Strefa Zieleni stanowczo potępia atak na demokrację w zakresie ochrony przyrody podjęty przez ekipę rządzącą, pod dyktando ministra środowiska Jana Szyszko.

Podpisujemy się pod stanowiskiem najważniejszych organizacji ekologicznych, które wyraziły swój sprzeciw i zaniepokojenie z powodu zniszczenia neutralności Państwowej Rady Ochrony Przyrody funkcjonującej od 1919 roku jako organ apolityczny złożony z najwybitniejszych specjalistów i praktyków w zakresie ochrony przyrody.

W stanowisku czytamy:

Państwowa Rada Ochrony Przyrody, jak dotąd apolityczny organ, opiniujący działania związane z ochroną przyrody w Polsce, przestała istnieć w dotychczasowym składzie. Minister Środowiska skorzystał ze zmiany w prawie, przeprowadzonej już w tym roku przez parlament nowej kadencji, która pozwala mu na manipulowanie składem Rady. Odwołanie członków PROP jest karą za ich poglądy odmienne od wizji obecnego rządu. Decyzja Ministra Środowiska może oznaczać koniec niezależności Państwowej Rady Ochrony Przyrody – organu, który od niemal stu lat konsekwentnie i bezkompromisowo stał na straży ojczystej przyrody – uważają organizacje ekologiczne.

Stanowisko organizacji ekologicznych można przeczytać tu: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,1257

Wygląda na to, że obawy organizacji ekologicznych są jak najbardziej uzasadnione, gdyż równolegle rozpoczął się proces wymiany dyrektorów parków narodowych: po dyrektorze Białowieskiego Parku Narodowego odwołano dyrektorów parków biebrzańskiego i świętokrzyskiego. Kto następny? Czy wszystkie parki narodowe otrzymają dyrektorów leśników? A może po prostu parki narodowe zostaną ostatecznie włączone do Lasów Państwowych, aby jeszcze bardziej ułatwić wycinki najwartościowszych drzewostanów i komercyjne polowania na dziką zwierzynę (w tym chronioną jak w przypadku żubra) w najpiękniejszych lasach Polski, dla jeszcze większych zysków leśników ? Niewątpliwie możemy się też spodziewać powrotu zmian w prawie łowieckim, oczywiście ze szkodą dla zwierząt i ekosystemów.

Nadwyrężoną demokrację po rządach PIS będzie można być może przywrócić, zdewastowaną przyrodę i przetrzebioną dziką zwierzynę być może będziemy odtwarzać przez kilka pokoleń.

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS