Fundacja Strefa Zieleni deklaruje solidarność z rolnikami z Żurawlowa

Zurawlow

Rada i Zarząd Fundacji Strefa Zieleni przyłączają się do listów przewodniczących polskiej partii Zieloni i francuskiego eurodeputowanego z grupy Zielonych José Bové (zamieszczonych poniżej), deklarujących wsparcie dla mieszkańców wsi Żurawlów koło Zamościa, protestujących przeciwko poszukiwaniu na terenie ich wsi gazu łupkowego przez amerykańską firmę Chevron.

Uważamy ten protest za słuszny i uzasadniony. Poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego uważamy za jedno z tych szaleństw ludzkich, takich jak azbest, DDT czy GMO, za które będą płacić przedwczesną śmiercią tysiące ludzi i jeszcze więcej zwierząt. Gorzej, technologia ta, podobnie jak elektrownie atomowe tworzące na tysiące lat zagrożenie szkodliwą dla życia i zdrowia istot żywych radioaktywnością odpadów i pozostałości z reaktorów jądrowych, zostawi pod ziemią tony mieszanek groźnych chemikaliów wchodzących w nieprzewidziane reakcje chemiczne o nieobliczalnych skutkach dla żyjących i przyszłych pokoleń ludzi, jak i dla fauny i flory. To wszystko dla zaspokojenia nieograniczonej chciwości jednego pokolenia elit biznesu. Zasoby zostaną wyeksploatowane w ciągu kilku do kilkunastu lat, nie rozwiązując w sposób trwały problemów z zapewnieniem taniej energii dla rosnącej populacji ludzkiej, a Polsce nie zapewnią bezpieczeństwa energetycznego. Tylko radykalna poprawa efektywności energetycznej we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, a także masowe zastępowanie energii z paliw kopalnych przez energie odnawialne oraz odbieranie wyłącznego prawa do tworzenia energii wielkim korporacjom na rzecz obywateli i obywatelek oraz społeczności lokalnych, stanowią przyjazną życiu i rolnictwu odpowiedź na zapotrzebowanie na energię.

Firma Chevron znana jest z nieprzestrzegania zasad ochrony środowiska i została za to skazana w Ekwadorze na rekordową grzywnę wysokości 18 miliardów dolarów, tyle, że dopiero po kilkudziesięciu latach. W międzyczasie ofiary ich działalności liczą się w tysiącach, a środowisko zostało nieodwracalnie skażone.

W demokratycznym państwie obywatele i obywatelki muszą mieć prawo do obrony swojego życia i zdrowia, swojej ziemi i zwierząt, będących wyłącznym źródłem ich utrzymania. Dlatego oferujemy pełne wsparcie protestującym mieszkańcom Żurawlowa i nawołujemy wszystkich do rozpowszechniania informacji o ich proteście w kraju i za granicą, oraz do podejmowania wszelkich możliwych inicjatyw dla wsparcia tego słusznego oporu garstki broniących swego życia polskich  rolników przed potęgą wielkiej, międzynarodowej, jednej z najbogatszych na świecie korporacji, wspieranej przez polski rząd.

W imieniu Rady Fundacji Strefa Zieleni jej przewodniczący Marek Matczak

W imieniu Zarządu Fundacji Strefa Zieleni jej prezeska Ewa Sufin-Jacquemart

 

—————————————————————————————————————-

 

 Do mieszańców Żurawlowa, protestujących przeciwko działaniom Chevronu

Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć wyrazy naszej solidarności i poparcia dla Waszego protestu. Od 2 lat kibicujemy Waszej walce przeciwko poszukiwaniom gazu łupkowego bardzo ryzykowną technologią szczelinowania hydraulicznego. Broniąc Waszej wsi, walczycie jednocześnie o prawo do czystego środowiska, do zachowania sposobu życia opartego na rolnictwie, a także o demokratyczne standardy i przejrzyste prawo – czyli o kwestie ważne dla wszystkich Polaków i Polek.

Podobnie jak Was, także i nas oburza, że koncern działa w cieplarnianych warunkach stwarzanych przez polskie władze. Nie musiał się konsultować z lokalną społecznością ani przygotowywać raportu oddziaływania na środowisko wierceń w Żurawlowie, mimo iż wiertnia ma stać 120 m od obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy i ok. 200 m od wsi. Wiercenia w poziomie mają promień ok. 1500 m i wykonuje się na nich szczelinowanie hydrauliczne z udziałem wody, piasku i roztworu chemicznego, zawierającego różne toksyny. W tym wypadku oznaczałoby to, że będzie się wiercić i rozszczelniać skały łupkowe pod setkami hektarów najwyższej jakości gruntów uprawnych, dolin rzecznych, terenów cennych przyrodniczo i wsi.

Warto odnotować, że procedura badania wpływu na środowisko z udziałem społecznym jest rekomendowana przez Parlament i Komisję Europejską i znajdzie się z pewnością w nowych przepisach prawnych Unii Europejskiej.

Partia Zieloni kilkakrotnie zabierała głos w sprawie eksploatacji gazu łupkowego. W marcu 2012 roku wystąpiliśmy do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli procesu koncesyjnego oraz spełniania wymogów ochrony środowiska i ochrony zdrowia w procesie poszukiwań gazu łupkowego (1). Wskazywaliśmy przy tym na szereg warunków, które muszą być spełnione przed uruchomieniem poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Na pewno nie zostały one spełnione przez Chevron w wypadku koncesji Grabowiec. Z kolei w marcu 2013 roku komentowaliśmy projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, wskazując na niebezpieczną tendencję do ograniczania demokratycznych praw obywatelek i obywateli, do obniżania standardów ochrony środowiska i do lekceważenia prawa unijnego (2).

To społeczność Żurawlowa stoi dziś na straży czystości środowiska i dobrej jakościowo żywności, którą chce produkować. Metoda szczelinowania hydraulicznego pozostaje bardzo inwazyjna i groźna dla środowiska i zdrowia ludzi. Gazu nie da się pić, a ludzie mają powody do obaw i obrony przed niechcianymi ingerencjami koncernów energetycznych.

Demokracja zaczyna się tam, gdzie ludzie zbierają się razem, by walczyć o swoje prawa. To Wy jesteście solą ziemi. Nie poddawajcie się!

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący partii Zieloni
Agnieszka Grzybek
Adam Ostolski

(1) Gazu nie da się pić Link
(2) Nie tędy droga do gazu łupkowego Link

—————————————————————————————————————-

Eurodeputowany z grupy Zielonych José Bové wystosował list poparcia dla protestujących przeciwko budowie przez firmę Chevron wiertni do gazu łupkowego w miejscowości Żurawlów koło Zamościa.

Drodzy Przyjaciele,

Od tygodnia jesteście zaangażowani w walkę przeciwko firmie Chevron, która usiłuje ogrodzić wydzierżawioną działkę ziemi w waszej wiosce Żurawlów niedaleko Zamościa, oraz zainstalować urządzenia takie jak, generator, oświetlenie i pomieszczenie socjalne, wszystko to pod okiem wynajętej ochrony. Firma Chevron miała pozwolenie jedynie na badania sejsmiczne. Grupa wasza, składająca się ze 150 osób blokuje dalsze działania Chevronu. Krajowe zasoby gazu łupkowego nigdy nie zagwarantują niezależności od rosyjskiego gazu. Wydobycie gazu łupkowego niesie ze sobą wiele zagrożeń. Metoda wydobycia gazu łupkowego, zwana szczelinowaniem hydraulicznym wiąże się z zapotrzebowaniem na ogromne ilości czystej wody, wytwarzaniem wielkich ilości zanieczyszczonej wody, możliwością wstrząsów sejsmicznych, emisją gazów cieplarnianych, i skażeniem wód gruntowych. Protest wasz ma na celu ochronę waszej ziemi, wody i waszego życia.

Mogę powiedzieć, że wszyscy aktywiści w Europie przeciwni szczelinowaniu obserwują wasz protest. Wasze zmagania symbolizują szerszy opór przeciwko działaniom jednej z najbardziej niebezpiecznych firm lobbujących na rzecz wydobycia gazu łupkowego. Chevron to firma, która w chwili obecnej utrudnia wprowadzanie zakazów szczelinowania w Kanadzie, jutro będzie robiła to samo w krajach Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo Lone Pine Resources Inc., powołując się na podobną klauzulę prawną, sprzeciwia się wprowadzeniu moratorium na wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego oraz pozwało rząd Kanady o odszkodowanie. Chevron domaga się, aby w przygotowywanej właśnie umowie handlowej pomiędzy USA a Unią Europejską, znalazły się zapisy przyznające inwestorom prawo do sprzeciwu wobec decyzji rządów, takich, jak na przykład zakaz lub regulacja szczelinowania hydraulicznego.

Przekazuję wam moje poparcie. Proszę władze lokalne, aby powzięto działania mające na celu usunięcie ciężarówek i pracowników wynajętych przez Chevron. Należy bezwzględnie unikać dalszej eskalacji konfliktu.

José Bové

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS