Puszcza Białowieska

mar10

Zemsta PIS na PROP za ochronę Puszczy Białowieskiej

Wraz z innymi organizacjami ekologicznymi, jak Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska (tu), stanowczo protestujemy wobec kolejnego ataku rządzącej partii na instytucje służące poszanowaniu dobra wspólnego- tym razem chodzi o Państwową Radę Ochrony Przyrody, PROP. Posłowie PIS postanowili bowiem odebrać tej radzie niezależność, likwidując jej pięcioletnią kadencyjność i przyznając ministrowi środowiska możliwość odwoływania jej członków, których ilość może zostać zmniejszona o połowę. Te drastyczne w konsekwencjach zmiany proponowane są po tym, gdy rada ta śmiała wydać negatywną opinię wobec planów drastycznego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej,  zainicjowanych przez Lasy Państwowe i wspieranych przez ministra środowiska Jana Szyszkę.

W odwecie, PIS postanowił użyć tej samej metody co w innych dziedzinach i po prostu unieszkodliwić „niesforną” radę, niezależne dotąd ciało doradcze, podporządkowując PROP ministrowi środowiska, który będzie mógł dowolnie odwoływać i powoływać jej członków. Koncepcja ochrony przyrody broniona przez naukowców przyrodników wchodzących w skład PROP jest bowiem zasadniczo różna od tego co głosi pan minister, dla którego ochrona przyrody polega na jej „czynnej uprawie”, dla wyciągania (materialnych) korzyści przez człowieka, a nie ma służyć, jak uważają przyrodnicy i organizacje ekologiczne, utrzymaniu jak najbogatszych ekosystemów sprzyjających zachowaniu jak największej różnorodności biologicznej na Ziemi, w tym w naszym kraju. Czynna ochrona gatunków jest w wielu przypadkach wskazana, ale nie jest jedyną pożądaną formą i zawsze trzeba, opierając się na wiedzy naukowej, brać pod uwagę konsekwencje dla całego ekosystemu w krótkiej ale i długofalowej perspektywie czasowej, a nie tylko doraźne efekty dla jednego gatunku czy wymierne, materialne korzyści. Przyroda dla przyrodników ma przede wszystkim wartość sama dla siebie i dla przyszłych pokoleń, dla ministra Szyszki, jak dla większości ludzi żyjących w systemie stałej pogoni za wymiernym ekonomicznie zyskiem, ekosystemy są godne ochrony jeżeli świadczą ludziom, tym dziś żyjącym tu i teraz, wystarczająco lukratywne usługi. Kto myśli inaczej niż pan minister, będzie musiał pożegnać się z zasiadaniem w PROP, które ma wydawać takie opinie, jakie rząd sobie zażyczy.

„Po systemie prawnym, służbie cywilnej, informacji i kulturze, teraz przyroda ma stać się zakładnikiem politycznej władzy „lepiej myślących”, za co całe pokolenia będą płacić wysoką cenę” – komentuje Ewa Sufin-Jacquemart, Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni.

Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu podejściu i solidaryzujemy się z PROP i z przyrodą, zagrożoną samowolą rządzących.

Oświadczenie PROP w tej kwestii tu

lut20

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej

Fundacja Strefa Zieleni w pełni popiera stanowisko organizacji przyrodniczych: Greenpeace, Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i WWF wzywające rząd do nadania Puszczy Białowieskiej specjalnego statusu ochrony:

 

Stanowisko w kwestii zwiększenia pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska jest najcenniejszym lasem w Europie i jednym z najcenniejszych na świecie. Jej największą wartością są niewymuszone przez człowieka procesy ekologiczne oraz niezwykłe bogactwo gatunków.

Choć w swojej historii Puszcza Białowieska nie raz była na krawędzi zniszczenia za sprawą prowadzonej przez człowieka gospodarki leśne, nadal jej znaczący obszar jest lasem naturalnym o pierwotnym charakterze. Pozostałe fragmenty lasu mają wszelki potencjał, by właśnie takim lasem się stać, o ile pozostawimy je w spokoju.

Puszcza Białowieska jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym będącym częścią światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO i wpisanym na listę najcenniejszych obiektów przyrodniczych na świecie. Ten wyjątkowy las zasługuje na wyjątkowe przepisy ochronne, o co zabiegał między innymi zespół ekspertów do spraw Puszczy Białowieskiej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

My także uważamy, że cały obszar Puszczy Białowieskiej powinien zostać objęty specjalnym statusem i nie powinna być tam prowadzona gospodarka leśna w myśl Ustawy o lasach, która dotyczy drzewostanów o charakterze gospodarczym. W życie tego wyjątkowego lasu nie powinien ingerować człowiek. Nie ma żadnych przyrodniczych powodów, aby wycinać tu jakiekolwiek drzewa. Puszcza może dostarczać drewno jedynie dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb lokalnej społeczności.

Stanowisko organizacji pozarządowych w kwestii pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej (pdf)

luty 2016 r.

Greenpeace
Greenmind
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
WWF

Puszcza Białowieska, nasz najcenniejszy las. Fot. Janusz Korbel
Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS