Szykuje się siłowe łamanie blokady w Żurawlowie!

Rolnicy z Żurawlowa prowadzący od 3 czerwca 2013 protest i blokadę nie dopuszczając firmy Chevron do rozpoczęcia prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu łupkowego na ich terenie, od miesięcy monitorują wszystkie nieprawidłowości administracyjne firmy i bronią swoich praw. Niedawno Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę wyrażającą brak zgody na jakiekolwiek prace poszukiwawcze firmy Chevron na ich terenie. Firma Chevron prowadzi 8 postępowań sądowych przeciw rolnikom. Z uzyskanych informacji wynika, że w poniedziałek 24.02 może dojść do próby przełamania blokady siłą aby rozpocząć prace przed 1 marca, gdy zaczyna się okres lęgowy ptaków wstrzymujący prace.

Żurawlów wzywa o pomoc: aby jak najwięcej osób przyjechało fizycznie na blokadę, a przede wszystkim osoby filmujące i robiące zdjęcia;  a pozostali rozpowszechnili niniejszą informację. (więcej…)