Ukraińskie akcenty Zielonego Letniego Uniwersytetu

Jednym z gości naszego Zielonego Letniego Uniwersytetu był Vasyl Baitsym (na zdjęciu powyżej drugi od lewej), przewodniczący Partii Zielonych Ukrainy w obwodzie wołyńskim, deputowany do Rady Okręgu Wołyńskiego (odpowiednika naszego sejmiku wojewódzkiego) z ramienia Partii Zielonych Ukrainy. Doktor instytutu naukowo-badawczego, radca prezydenta miasta Łuck. Laureat premii rady ministrów naszego wschodniego sąsiada „Za znaczący wkład młodzieży w budowanie kraju”. (więcej…)