Boimy się o rolnictwo ekologiczne w Polsce

Wyrażamy wielkie zaniepokojenie kierunkiem polityki rolnej Ministerstwa Rolnictwa, które ma zamiar przesunąć 25% środków z filaru drugiego – w tym te, które były przeznaczone na działania rolno-środowiskowe i rolnictwo ekologiczne – do filaru pierwszego, obejmującego płatności bezpośrednie, czyli działania rolnicze nie uwzględniające dobra środowiska przyrodniczego i stanu wód. Obawiamy się, iż  taka polityka doprowadzi do kryzysu i powstrzymania aktualnego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. (więcej…)