Zapraszamy na debatę Jak ponad podziałami reagować na wspólne wyzwania ekologiczne?

Zapraszamy na debatę do Krakowa, na kilka dni przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zorganizowała z naszą pomocą bardzo interesującą debatę:

„Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne. Jak ponad podziałami reagować na globalne wyzwania ekologiczne?”

W: Pauza In Garden, ul. Rajska 12, Kraków;

Wtorek, 19.07.2016, godz. 18:00

Zaproszeni goście:

 Mattias Kiefer, Pełnomocnik ds. Środowiska w Archidiecezji Monachium i Fryzyngi

 O. dr Stanisław Jaromi, Prezes Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu

 Anna Szybist, Radna Miasta Krakowa

 Małgorzata Małochleb, Fundacja Otwarty Plan

Moderacja: Michał Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Kraków

Zapraszamy!

Papieska encyklika Laudato Si’ z 2015 roku jasno określa odpowiedzialność każdego współczesnego człowieka wobec otaczającego go świata i środowiska naturalnego. Kościół katolicki zawsze szukał swą działalnością odpowiedzi na otaczające go globalne wyzwania – dziś więc w naturalny sposób interesuje się zmianami środowiska i wpływem cywilizacji na klimat i przyrodę, szczególnie że skutki tych procesów dotykają najczęściej najuboższych. Zobowiązanie do „troski o wspólny dom”, jeśli ma łączyć się z trwałą zmianą konieczną w relacji z człowieka z naturą, w pełni zaś możliwe jest jedynie poprzez nawiązanie szerokiego, otwartego i szczerego dialogu, mówi Papież. Wspomina on o odpowiedzialności polityki międzynarodowej, ale też podkreśla wagę społecznych aktywności lokalnych i indywidualnych działań każdego z nas.

Na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej czy lokalnej działania na rzecz ochrony środowiska, w tym klimatu, podejmowane są od lat przez różnorodne środowiska i grupy społeczne: naukowców, polityków, społeczeństwo obywatelskie. Szczególnie działalność na poziomie lokalnym, najbliżej ludzi, jest podstawą budowania szerokich platform porozumienia i dialogu wokół konkretnych wyzwań i sposobów ich rozwiązania. To tutaj tworzą się sojusze zaangażowanych mieszkańców, świadomych najpełniej dotykających ich problemów, działających często poprzez ruchy czy organizacje społeczne, z władzami samorządowymi, które stają się źródłem przemian świadomościowych i działań edukacyjnych, ale też działają na rzecz czystego powietrza czy zrównoważonego transportu. Często do działań tych włącza się sektor lokalnej przedsiębiorczości oraz świata naukowego, wspierając w odpowiedzi na złożoność wyzwań tworzenie kompleksowych rozwiązań. Jak zatem dialog różnych środowisk wokół wyzwań ekologicznych mógłby zostać wzbogacony udziałem Kościoła, a zarazem co instytucja ta może zyskać, podejmując ten temat w swoich codziennych działaniach? Czy możliwe jest budowanie szerokich, a zarazem skutecznych i trwałych platform porozumienia różnych grup społecznych – Kościoła, polityki, mediów i społeczeństwa – w odpowiedzi na globalne wyzwania ekologiczne? Jak zintegrować działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym i skutecznie działać na poziomie indywidualnych zachowań? W jaki sposób wspólnie budować świadomość ekologiczną oraz tworzyć i realizować rozwiązania w tym obszarze?

Projekt realizowany przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie przy wsparciu Programu „Europa dla obywateli” Unii Europejskiej, w partnerstwie z Fundacją Strefa Zieleni, Gazeta Wyborcza Kraków, Portal Chrześcijańskich Ekologów www.swietostworzenia.pl Zapewniono tłumaczenie symultaniczne debaty (polski-niemiecki).

Debata_Razem dla ekologii_Fundacja H. Boella.indd

Fundacja Strefa Zieleni rozda uczestnikom książki „Green Values, Religion & Secularism