Oświadczenie NGOs odnośnie braku ryb w Bałtyku i eutrofizacji

 

W związku z pojawiającymi się w Internecie artykułami zawierającymi nieprawdziwe i nierzetelne informacje (1) na temat przyczyn pogarszania się kondycji stad ryb w Bałtyku, a także zjawiska eutrofizacji, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska apelują o ich usunięcie i zamieszczenie odpowiedniego sprostowania na stronach, gdzie ukazały się artykuły.

W opublikowanym oświadczeniu organizacje stanowczo sprzeciwiają się  powielanym nieprawdziwym stwierdzeniom, iż  „powodem wymierania ryb może być zbyt restrykcyjna polityka oczyszczania rzek wpływających do Bałtyku”.  Jest wręcz przeciwnie. Organizacje wyjaśniają stan wiedzy naukowej i przywołują wielokrotne ostrzeżenia ze strony naukowców w tej materii: populacje ryb w Bałtyku maleją z jednej strony z powodu nadmiernej eksploatacji ryb (zbyt wysokie kwoty połowów  ustalane przez ministrów  ds. rybołówstwa UE w stosunku do rekomendacji naukowców) oraz z powodu eutrofizacji, czyli przeżyźnienia wód, wywołanego przede wszystkim zbyt dużą ilością związków azotu i fosforu w morzu, na skutek zbyt dużej ilości nawozów stosowanych na polach i spływającyh do Bałtyku rzekami, co prowadzi w efekcie do masowego zakwitu glonów i sinic i powstawania  coraz liczniejszych stref  z niedoborem tlenu lub całkowicie beztlenowych.

Oświadczenie – podpisane przez jedenaście organizacji, w tym Fundację Strefa Zieleni –  wyjaśnia precyzyjnie mechanizmy prowadzące do spadku populacji ryb w Bałtyku, w tym dorsza: http://bit.ly/2FoTX1E