Days of Action Dobra Żywność Dobre Rolnictwo

Trwają prace nad nową Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej po 2020 roku. W całej Europie obywatele i organizacje mobilizują się, aby zmienić kierunek, w jakim zmierza nasze rolnictwo i system produkcji i dystrybucji żywności. Potrzebne są szybkie i daleko idące zmiany, wobec wielkich wyzwań ekologicznych naszych czasów: gwałtownych zmian klimatu, wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych, coraz większych trudności z dostępem do czystej wody, problem zanieczyszczeń rolniczych prowadzących do powstawania stref beztlenowych w morzach i oceanach, a przede wszystkim wyjaławianiem gleb na wielką skalę w skutek przenawożenia, przemysłowych monokultur i wielkoskalowej hodowli zwierząt, nie mamy czasu. Na to się nakładają problemy społeczne: rozwój chorób cywilizacyjnych, również wśród rolników, rosnące nierówności, pozbawianie rolników ziemi na potrzeby kopalnictwa oraz wielkoskalowych przemysłowych plantacji i hodowli.

W całej Unii powstają lub aktywizują się platformy współpracy organizacji i ruchów, aby wpływać na zmianę systemu. Tym bardziej, że naukowcy i doświadczenia pokazują, że przyroda jest niezwykle hojna i różnorodna. Wystarczy z nią współpracować a nie jej się opierać. Powszechne zrównoważone rolnictwo oparte na agroekologii, to kierunek nie tylko możliwy dla wyżywienia ludzkości, ale wręcz jedyny możliwy.

Trwa kampania Good Food Good Farming, w tym Days of Action, w ramach których odbywają się setki wydarzeń w całej Unii (https://www.goodfoodgoodfarming.eu/), również w Polsce, gdzie powstaje Koalicja Żywa Ziemia.

Zapraszamy na wydarzenia w ramach kampanii #GoodFoodGoodFarming w Polsce:

18.10 w Krakowie: wykład Ewy Sufin-Jacquemart w ramach New Earth International Film Festival

27.10 w Warszawie: https://www.facebook.com/events/2431775376863425/

29.10 w Warszawie: https://www.facebook.com/events/1720089784785814/

11.11 w Janowicy woj. lubelskie: https://www.facebook.com/events/484852261999427/

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS