Climate Summit COP 19: March for Climate and Social Justice

We were more then 3000 people representing the civil society from all over the world, walking together in Warsaw, under the slogan:  Social Justice and Positive Energy for All.

Greens were on the first line with Rebecca Harms, Bas Eickhout and Claude Turmes. It’s been the Green Zone Foundation, the foundation linked to Polish Green party Zieloni, that was the principal Polish organizer, so its director Ewa Sufin-Jacquemart lead the March, and the co-chairs of Zieloni  Agnieszka Grzybek and Adam Ostolski, as well as other leaders  and activists of Zieloni walked alltogether within the Green european family.

But Greens were not alone. The activists of Climate and Social Justice movement from Belgium, who brought 700 activists from 40 organisations by a special train from Brussels, were also at the first line (they initiated all the event), as well as Greenpeace activists, carrying a  portrait of Tomasz Dziemianczuk, the Polish 1#30 imprisoned by Russians for defending the Arctic from oil pollution.

Even if the message of the March was serious and crucial: it’s the destiny of our Mother Earth that is at stake, the spirit was wonderful and the march was joyfull and full of positive energy – the Climate Song was our hymn and French clowns our guardians.

http://www.youtube.com/watch?v=F7NX_-VPg6E&feature=youtu.be

Było nas więcej niż 3000 osób reprezentujących społeczeństwo obywatelskie z całego świata, idących razem w Warszawie pod hasłem: Sprawiedliwość i Pozytywna Energia dla Wszystkich.Zieloni eurodeputowani byli na pierwszej linii z Rebeccą Harms, Basem Eickhoutem i Claudem Turmesem. Ponieważ to Fundacja Strefa Zieleni była głównym polskim organizatorem marszu, jej prezeska zarządu Ewa Sufin-Jacquemart prowadziła marsz, a przewodniczący Zielonych Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski, jak wielu innych przywódców i działaczy Zielonych szli razem wśród Zielonej europejskiej rodziny.
Ale Zieloni nie byli sami. Działacze z ruchu Climate and Social Justice z Belgii, którzy przywieźli specjalnym pociągiem z Brukseli prawie 700 działaczy z 40 organizacji (i którzy byli inicjatorami całego marszu), także szli w pierwszej linii, a obok nich członkowie Greenpeace, niosący m.in. portret Tomasza Dziemianczuka, polskiego 1 # 30 przebywającego w rosyjskim więzieniu za obronę Arktyki przed zanieczyszczeniem ropą naftową (wypuszczonego od tamtej pory za kaucją 21.11).Nawet jeżeli przekaz marszu był poważny i niezwykle istotny, gdyż chodzi o zagrożony los naszej Matki Ziemi, duch marszu był wspaniały i marsz był radosny, pełen pozytywnej energii – pieśń Climate Song była naszym hymnem. a francuscy klauni naszymi opiekunami.
Na końcu marszu odbył się Klimatyczny Hyde Park w Parku Skaryszewskim, który  dał okazję rożnym organizacjom i grupom powiedzieć ich przesłanie:
Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS