CETA

cze12

CETA – wredna siostra TTIP

W kwietniu Maude Barlow, przewodnicząca masowej organizacji obywatelskiej Council of Canadians, przyjechała do Polski, żeby uprzedzić Polaków jakie zagrożenia stwarza porozumienie o wolnym handlu i inwestycjach podpisane w imieniu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską z Kanadą, tzw. porozumienie CETA.  Wywiad z Maude Barlow Ewy Sufin-Jacquemart, prezeski zarządu Fundacji Strefa Zieleni,  można znaleźć na stronie Zielonych Wiadomości.

Dziś załączamy dodatkowo polską wersję krótkiej broszury na temat zagrożeń CETA, ale też innych negocjowanych aktualnie porozumień o „wolnym” handlu i inwestycjach – TTIP  Unii Europejskiej z USA, a także wielostronnego porozumienia o liberalizacji usług TISA.  Broszurę tę opracowała brytyjska organizacja Global Justice Now.

Czytamy w niej m.in.:

„Wymienione umowy handlowe mają wiele cech wspólnych, z których najważniejsze to: przyznanie korporacjom nowych praw do ochrony zysków przed trybunałami arbitrażowymi, obniżenie standardów chroniących prawa społeczne i ekonomiczne, zdrowie i środowisko oraz stwarzanie inwestorom nowych możliwości uczestnictwa w dostarczaniu usług użyteczności publicznej i realizacji zamówień publicznych. Co istotne, określenie tych porozumień mianem „umów handlowych” oznacza, że wiele kwestii, których dotychczas nie uważaliśmy za związane z handlem lub podlegające wymianie handlowej, zostanie niejako sprzedane w pakiecie. Dotyczy to m. in. dostępu do wiedzy, wsparcia dla lokalnych film, czy norm dotyczących żywności.”

Warto zapoznać się z całą broszurą i napisać do naszych Europosłów, aby nie zgadzali się na przyjęcie tej niebezpiecznej umowy, która jeżeli wejdzie w życie, będzie obowiązywała całe pokolenia, dopóki będzie istniała Unia Europejska, a każda jej modyfikacja będzie wymagała zgody wszystkich krajów członkowskich.

Polish version CETA TTIP little brother

cze01

TTIP – nasz pilny apel do Eurodeputowanych – Our urgent message to MEP

Dear Member of the European Parliament,

On 10 June you will have to decide on a resolution that could heavily impact the future of European citizens: the resolution on the Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP. The draft resolution voted in the INTA Committee on 28 May does not reflect the deep concerns and clear red lines set out by European citizens, many civil society groups and the Members of the European Parliaments who voted 13 committee opinions on this resolution.

Our message to you is clear: either this text is deeply improved during the vote in the Plenary session or you should reject the resolution. We urge you to table (before Wednesday 3 June, 12 AM) and support the amendments below, and vote against the whole resolution if these are not in it. (więcej…)

gru01

Oddolna Europejska Inicjatywa Obywatelska STOP-TTIP postępuje

Włącz się do kampanii na rzecz oddolnej Europejskiej Inicjatywy Europejskiej STOP-TTIP!

Zbierzmy milion podpisów w prezencie urodzinowym dla przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Clauda Junckera – Komisja Europejska odmówiła organizacjom pozarządowym zarejestrowania tej inicjatywy obywatelskiej, co skarżymy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (więcej…)

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS