Ruszają debaty o zielonych miejscach pracy!

Praca i jej jakość jest nieodmiennie na czele tematów najważniejszych dla Polek i Polaków. Nadal nie brakuje rejonów kraju, zmagających się ze skutkami transformacji ustrojowej i jej wpływem na lokalne rynki pracy. Zatrudnienie poza rolnictwem stanowi olbrzymie wyzwanie na obszarach wiejskich. Tereny poprzemysłowe poszukują sposobów na ożywienie lokalnych gospodarek. Dla osób młodych problemem jest znalezienie stabilnej pracy, mogącej umożliwić dalszy rozwój – nie tylko zawodowy, ale także osobisty. Niskie uzwiązkowienie w wielu wypadkach oznacza problemy z przestrzeganiem praw pracowniczych. Nawet osoby, które stać na kredyt mieszkaniowy czy usługi prywatne (ochronę zdrowia, edukację dla dzieci) doświadczają problemów z godzeniem roli zawodowej z życiem rodzinnym.

Rozwiązaniem wspomnianych problemów są zielone miejsca pracy – inwestowanie w sektory, które jednocześnie służą środowisku i przynoszą zyski ekonomiczne i społeczne. Z upływem lat ich koncepcja ewoluowała, dołączając m.in. pracę w sektorze opieki oraz ważnych dla jakości życia usług publicznych. W polskim kontekście – dużej roli małych i średnich przedsiębiorstw, opierania się na niskich kosztach pracy zamiast na innowacyjności czy problemach związanych z pozakodeksowymi umowami o pracę – kluczowe jest podkreślanie, że zielona transformacja gospodarki to nie tylko nowe miejsca pracy, ale szerzej – praca wysokiej jakości, realizowana w godnych warunkach.

Takie szerokie ujęcie tematu stanowi bazę siedmiu otwartych debat zorganizowanych w różnych miastach Polski przez Fundację im. Heinricha BöllaStrefę Zieleni. Stanowią one okazję do wymiany między światem pracy, innowacyjnym, społecznie odpowiedzialnym biznesem, lokalnymi politycz(k)ami, ekspert(k)ami. Każde spotkanie podsumuje raport.

Projekt stawia sobie za cel zapoznanie osób w nim uczestniczących z zieloną koncepcją pracy oraz dowiedzenie, że może ona odpowiadać na specyficzne dla polskiego rynku pracy problemy, takie jak: umowy śmieciowe, wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych, łamanie praw pracowniczych czy niska innowacyjność gospodarki.

Kalendarium:

14 maja 2015: debata „Górny Śląsk – Jaka przyszłość po węglu?”
17:00-19:00, Galeria ZPAP, ul. Dworcowa 13, Katowice

Przez wieki Śląsk czerpał swój dobrobyt z węgla. Jego wydobycie tworzyło miejsca pracy nie tylko w kopalniach, ale również w realizujących ich potrzeby przemyśle i usługach. Czy i za pomocą jakich środków region ten może się zazielenić?

21 maja 2015: debata „(Zielona) Praca dla młodych”
17:00-19:00, Jewish Cultural Center, ul. Miodowa 24, Kraków

Bezrobocie wśród osób młodych spada, ale nadal jest powyżej średniej europejskiej. Wchodzącym na rynek pracy niełatwo jest znaleźć dobrze płatne, stabilne zatrudnienie. Czy zielone miejsca pracy mogą przełamać ten trend? Jakiej pracy potrzebują młodzi? Porozmawiamy o tym w mieście, w którym w ostatnich latach doszło do boomu w outsourcingu.

Czerwiec 2015: debata „Polityka miejska oraz praca w mieście”, Łódź

Samorządy nie monitorują wpływu prowadzonej przez siebie polityki proekologicznej na lokalny rynek pracy, a mają do dyspozycji narzędzia takie jak zamówienia publiczne czy środki unijne. Jak z nich korzystać, by pomagać lokalnej gospodarce? Naszym gospodarzem będzie miasto doświadczające skutków transformacji.

Wrzesień 2015: debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Zrównoważony rozwój może dać impuls rozwoju obszarom wiejskim. Przykład Niemiec i rozwijanej w tym kraju energetyki odnawialnej pokazuje, że istnieje odpowiedni potencjał i przestrzeń. O lękach i szansach związanych z ekorozwojem porozmawiamy w stolicy rolniczego województwa.

Październik 2015: debata „Zielona energia, zielona praca”, Gdańsk/Słupsk

Pomorze ma stać się lokalizacją elektrowni jądrowej. Może też silniej wykorzystywać potencjał odnawialnych źródeł energii np. morskim farm wiatrowych. Wybór na lata zdeterminuje model rozwoju regionu.

Listopad 2015: debata „Zielona wizja praw pracowniczych oraz usług publicznych”, Wrocław

Specjalne strefy ekonomiczne, miejsca pracy niskiej jakości tworzone przez globalne koncerny, ale także rodzimych przedsiębiorców stanowią wielki problem dla polskiego rynku pracy. Jak rozwijać zielone miejsca pracy, by nie oferowały one śmieciowego zatrudnienia? Co ma zrównoważony rozwój do publicznej ochrony zdrowia czy edukacji? Porozmawiamy o tym na Dolnym Śląsku.

Grudzień 2015: Debata podsumowująca w Warszawie

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS