Sprawy miejskie

wrz16

Zielony Kongres Samorządowy – pierwsze wrażenia

Zielony Kongres Samorządowy już za nami. Mimo pechowej trzynastki: ktoś nie dojechał , ktoś przyjechał za kogoś, anulowane niektóre stoliki dyskusyjne, gdyż zapisani uczestnicy poszli jednak na warsztaty, winda stawiająca opór…całość wyszła jednak imponująco!

45 panelistów,  4 sesje plenarne,  7 warsztatów/debat tematycznych, 2 stoliki dyskusyjne, impreza towarzysząca z debatą i koncertem. (więcej…)

sie28

Zapraszamy na Zielony Kongres Samorządowy

Samorząd reprezentuje mieszkańców, ale przede wszystkim proponuje im pewną wizję rzeczywistości. Aby wiedzieć jak stworzyć lokalny plan zrównoważonego rozwoju, transportu i mobilności, jak kształtować miejską politykę ekologiczną, edukacyjną czy kulturalną, jak współpracować z ruchami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, rozwijać działalność gospodarczą, która służy wszystkim a nie tylko wzbogaca nielicznych kosztem wielu, jak stworzyć ludziom warunki życia sprzyjające zdrowiu, dające poczucie bezpieczeństwa, służące tolerancji i współpracy…do tego wszystkiego trzeba mieć spójną wizję globalnego świata i jego wyzwań. (więcej…)

sty31

Wspieramy apel o wdrażanie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Aby w latach 2014-2020 można było realizować lokalnie projekty polegające na zintegrowanym przeprowadzeniu różnorodnych działań lokalnych, wzajemnie ze sobą powiązanych, Komisja Europejska stworzyła specjalny instrument finansowy „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS lub od angielskiej nazwy CLLD, Community Led Local Development). Można go wykorzystywać zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich.

Niestety jest to instrument dobrowolny i województwa muszą chcieć wdrożyć go do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundacja Strefa Zieleni podpisała apel w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu.

Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy mieszkańców do przyłączenia się i podpisania apelu. Od poziomu wdrożenia instrumentu RLKS zależy na ile realizacja zasady zrównowazonego rozwoju lokalnego będzie możliwa do praktycznego wdrożenia.

Podpisuję apel tu

cze04

Solidarnie bronimy Parku Gezi w Stambule

TAKSIMGEZI-1GEZI-2

Fundacja Strefa Zieleni jest mocno zaniepokojona obecną sytuacją w Stambule.

Jako aglomeracja licząca prawie 18 milionów mieszkańców, Stambuł cierpi z powodu bardzo szybkiej urbanizacji, do której miejscowe władze starają się przystosować. Jednakże nie powinno się to odbywać kosztem przyrody i ludzi, a już na pewno nie kosztem demokracji i dobra wspólnego.

Jako uczestnicy obywatelskiej grupy „Zielona moc”, powstałej w obronie masowych wycinek drzew w warszawskiej przestrzeni publicznej, solidaryzujemy się z przeciwnikami bezużytecznych projektów narzuconych mieszkańcom Stambułu. (więcej…)

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS