Zielony Kongres Samorządowy – pierwsze wrażenia

Zielony Kongres Samorządowy już za nami. Mimo pechowej trzynastki: ktoś nie dojechał , ktoś przyjechał za kogoś, anulowane niektóre stoliki dyskusyjne, gdyż zapisani uczestnicy poszli jednak na warsztaty, winda stawiająca opór…całość wyszła jednak imponująco!

45 panelistów,  4 sesje plenarne,  7 warsztatów/debat tematycznych, 2 stoliki dyskusyjne, impreza towarzysząca z debatą i koncertem.

Bardzo dziękujemy głównemu organizatorowi – Green European Foundation, która zaoferowała nam możliwość zorganizowania takiego wydarzenia w Warszawie, a także współorganizatorowi Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Dziękujemy partnerowi warsztatów nt. transportu i mobilności – stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, a także naszym patronom medialnym: Zielonym Wiadomościom, Polityce Warszawskiej, Dziennikowi Opinii Krytyki Politycznej oraz magazynowi Biznes i Ekologia. Dziękujemy również wszystkim panelistom i uczestnikom, a także pomocnikom i wolontariuszom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia.

Zielony Kongres Samorządowy poruszył szeroką gamę tematów, pokazujących te dziedziny życia i funkcjonowania samorządów, w których zielona polityka szczególnie się odróżnia od dominującej neoliberalnej logiki wolnorynkowej, np. w zakresie usług publicznych – edukacji, zdrowia, kultury, ale też dostępu do zasobów niezbędnych do życia – wody czy energii.  Dotyczy to też polityki mieszkaniowej:  za „zielony” uważamy przykład Wiednia, w którym miasto posiada 220 tysięcy (z ogółu 900 tys.) mieszkań komunalnych, a wysokie zasiłki mieszkaniowe zapobiegają nadmiernemu zadłużeniu lokatorów. Omówiliśmy przeciwne mu przykłady:  neoliberalny model Warszawy i Londynu, gdzie rządzi model deweloperski, i eksmisje na bruk wskutek zadłużenia lokatorów.

Pokazaliśmy, że samorząd może dla mieszkańców zrobić wiele, nawet wbrew polityce rządu, trzeba jeszcze aby chciał i miał świadomość globalnych wyzwań, a także posiadał odpowiednie kompetencje. Dobrym przykładem jest tu kwestia energii: samo zarządzanie energią może doprowadzić do wielkich jej oszczędności, budownictwo zeroenergetyczne bez nadwyżki kosztów pozwala osiągnąć w tej materii oszczędności rzędu 80 do 90 %, jeżeli tylko samorząd posiada wolę i odpowiednie kompetencje aby prawidłowo przeprowadzić konkurs.

Energia prosumencka ze źródeł odnawialnych to z kolei szansa na lokalną niezależność energetyczną i stymulowanie rozwoju lokalnego. Wreszcie integracja nowych technologii – inteligentne sieci oświetlenia, liczniki i sieci przesyłowe, samochody elektryczne, ale także monitorowane elektronicznie systemy zbiórki odpadów – pomaga tworzyć systemy, które dadzą samorządom dodatkowe narzędzia do transformacji energetycznej godnej XXI wieku, stanowiącej odpowiedź na wyczerpywanie się paliw kopalnych i konieczność zapobiegania zmianom klimatu.

Ważnymi tematami dla zielonej polityki są zagospodarowanie przestrzenne, architektura i urbanizacja, w jaki sposób rozwijają się metropolie oraz jak przemieszczają się w nich ludzie i towary, czyli kwestie mobilności i transportu. O tych kwestiach dyskutowano całkiem sporo, przeciwstawiając model amerykańskiego, „rozlanego” na ogromnej przestrzeni miasta modelowi europejskiemu – miast zwartych, w których podstawowe potrzeby ludzie zaspokajają w odległości kilku kilometrów od miejsca zamieszkania, przemieszczając się rowerem, pieszo lub komunikacją miejską. Pokazano też dlaczego tak ważnym narzędziem są plany zagospodarowania przestrzennego i dlaczego obywatele muszą wspóldecydować o ich kształcie.

Zielone podejście do samorządu to powszechna demokracja obywatelska – aktywizacja mieszkańców, permanentny dialog i włączanie obywatelek i obywateli do współdecydowania o sprawach miasta, które ich bezpośrednio dotyczą i decydują o jakości ich codziennego życia. Negatywne przykłady ignorowania przez samorządy woli mieszkańców przeciwstawiliśmy pozytywnym przykładom, kiedy to udało się ten dialog osiągnąć doprowadzając do kompromisowych rozwiązań.

Sytuację zielonej polityki w Polsce pokazaliśmy z kolei na tle innych krajów – zarówno z perspektywy Unii Europejskiej, gdzie Zieloni stanowią liczącą się grupę w Parlamencie Europejskim i mają realny wpływ na konkretne prace legislacyjne Unii, jak i na tle innych krajów Europy Wschodniej, gdzie – jak na Węgrzech – partie ekopolityczne zasiadają nie tylko w radach miast, ale też w parlamencie krajowym i europejskim.

Już niedługo zamieścimy prezentacje oraz ukażą się relacje z poszczególnych debat i warsztatów, jak również wynikające z warsztatów rekomendacje dla samorządów.

Na razie zamieszczamy kilka zdjęć Elżbiety Hołoweńko oraz link do nagrań wideo, będących wynikiem streamingu:

bambuser.com/v/4923133

042ZKS-MonikaVanaZKS-IreneHahnFuhrZKS-otwarcieZKS-MichaelCramer-ESJ ZKS-Mcramer-AGrodzka-loga ZKS-debataplenarna-piątek12.09 ZKS-panelisci-zagosp-przestrzenne ZKS-panelisci-politykaspoleczna3  ZKS-naszapublicznosc3 ZKS-debata-GreensinEEu ZKS-stolikdyskusyjny-zagospodarowanieprzestrzenne2ZKS-ZieloneWiadomosci-BN

 

Zielony Kongres Samorządowy (Green Vision for Local Governance) był projektem organizowanym przez Green European Foundation, ze wsparciem Fundacji Strefa Zieleni i warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla.

Zielony Kongres Samorządowy został zrealizowany w ramach finansowego wsparcia Parlamentu Europejskiego dla Zielonej Fundacji Europejskiej.

Pierwszy dzień obrad zakończył się wydarzeniem kulturalno-politycznym „Book night”, zorganizowanym wokół książki  “10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie” wydanej przez Grupę Zieloni/Wolny Sojusz Europejski Parlamentu Europejskiego, w której ponad trzydziestu autorów skomentowało różne aspekty Zielonej polityki pokazując jak można by je przenieść do Polski.

„Book night” – kilka zdjęć Elżbiety Hołoweńko:

Booknight-Joanna-MC-MJP Booknight-debata2 Booknight-debata-publicznosc1 Booknight-Maciej-logo Booknight-AnnaMazur-goscie Booknight-katering1 Booknight-concert2Booknight-AdamAgnieszkaEdouard

Wydarzenie „Book night”  zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej Grupy Zieloni/Wolny Sojusz Europejski Parlamentu Europejskiego dla Fundacji Strefa Zieleni.

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS