Laudato si

lip19

Zapraszamy na debatę Jak ponad podziałami reagować na wspólne wyzwania ekologiczne?

Zapraszamy na debatę do Krakowa, na kilka dni przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zorganizowała z naszą pomocą bardzo interesującą debatę:

„Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne. Jak ponad podziałami reagować na globalne wyzwania ekologiczne?”

W: Pauza In Garden, ul. Rajska 12, Kraków;

Wtorek, 19.07.2016, godz. 18:00

Zaproszeni goście:

 Mattias Kiefer, Pełnomocnik ds. Środowiska w Archidiecezji Monachium i Fryzyngi

 O. dr Stanisław Jaromi, Prezes Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu

 Anna Szybist, Radna Miasta Krakowa

 Małgorzata Małochleb, Fundacja Otwarty Plan

Moderacja: Michał Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Kraków

Zapraszamy!

Papieska encyklika Laudato Si’ z 2015 roku jasno określa odpowiedzialność każdego współczesnego człowieka wobec otaczającego go świata i środowiska naturalnego. Kościół katolicki zawsze szukał swą działalnością odpowiedzi na otaczające go globalne wyzwania – dziś więc w naturalny sposób interesuje się zmianami środowiska i wpływem cywilizacji na klimat i przyrodę, szczególnie że skutki tych procesów dotykają najczęściej najuboższych. Zobowiązanie do „troski o wspólny dom”, jeśli ma łączyć się z trwałą zmianą konieczną w relacji z człowieka z naturą, w pełni zaś możliwe jest jedynie poprzez nawiązanie szerokiego, otwartego i szczerego dialogu, mówi Papież. Wspomina on o odpowiedzialności polityki międzynarodowej, ale też podkreśla wagę społecznych aktywności lokalnych i indywidualnych działań każdego z nas.

Na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej czy lokalnej działania na rzecz ochrony środowiska, w tym klimatu, podejmowane są od lat przez różnorodne środowiska i grupy społeczne: naukowców, polityków, społeczeństwo obywatelskie. Szczególnie działalność na poziomie lokalnym, najbliżej ludzi, jest podstawą budowania szerokich platform porozumienia i dialogu wokół konkretnych wyzwań i sposobów ich rozwiązania. To tutaj tworzą się sojusze zaangażowanych mieszkańców, świadomych najpełniej dotykających ich problemów, działających często poprzez ruchy czy organizacje społeczne, z władzami samorządowymi, które stają się źródłem przemian świadomościowych i działań edukacyjnych, ale też działają na rzecz czystego powietrza czy zrównoważonego transportu. Często do działań tych włącza się sektor lokalnej przedsiębiorczości oraz świata naukowego, wspierając w odpowiedzi na złożoność wyzwań tworzenie kompleksowych rozwiązań. Jak zatem dialog różnych środowisk wokół wyzwań ekologicznych mógłby zostać wzbogacony udziałem Kościoła, a zarazem co instytucja ta może zyskać, podejmując ten temat w swoich codziennych działaniach? Czy możliwe jest budowanie szerokich, a zarazem skutecznych i trwałych platform porozumienia różnych grup społecznych – Kościoła, polityki, mediów i społeczeństwa – w odpowiedzi na globalne wyzwania ekologiczne? Jak zintegrować działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym i skutecznie działać na poziomie indywidualnych zachowań? W jaki sposób wspólnie budować świadomość ekologiczną oraz tworzyć i realizować rozwiązania w tym obszarze?

Projekt realizowany przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie przy wsparciu Programu „Europa dla obywateli” Unii Europejskiej, w partnerstwie z Fundacją Strefa Zieleni, Gazeta Wyborcza Kraków, Portal Chrześcijańskich Ekologów www.swietostworzenia.pl Zapewniono tłumaczenie symultaniczne debaty (polski-niemiecki).

Debata_Razem dla ekologii_Fundacja H. Boella.indd

Fundacja Strefa Zieleni rozda uczestnikom książki „Green Values, Religion & Secularism

 

wrz15

Centrum Zielone na Kongresie Kobiet

Fundacja Strefa Zieleni jest organizacją partnerską Kongresu Kobiet. Prezeska naszej fundacji, Ewa Sufin-Jacquemart, jest od 2014 roku koordynatorką „Centrum Zielonego”, poruszającego tematy związane z ekologią, środowiskiem, prawami zwierząt, ochroną przyrody, żywnością ekologiczną i in.

Ale jeszcze wcześniej koordynowała panele dyskusyjne nt. energii, klimatu i kobiet: 2013 „Partnerstwa dla klimatu i energii. Energia partnerstwa”

Na youtube można obejrzeć nagrania większości debat Centrum Zielonego :  w 2014 o bezdomności zwierząt domnycho żywności ekologicznejo demokracji energetycznej i klimacie, trzy debaty roku 2015 (o ekologicznych kobiecych sukcesach, o encyklice „Laudato Si” Papieża Franciszka, o żywności i weganizmie;  w 2016 roku: o ekologii i ekolożkach, o wodzie , o myślistwie i ochronie bioróżnorodności.

W 2017 roku po raz pierwszy ekologia wtargnęła na wielką scenę w formie debaty plenarnej „Ekofeminizm czy ekoterroryzm?”.

W 2018 roku, na X Kongresie Kobiet odbyły się trzy debaty w Centrum Zielonym – o klimacie, o ekofeminizmie i o lokalnych eko-bojowniczkach, z których można obejrzeć także krótką relację video. W całości można obejrzeć dodatkowo wystąpienie Renaty Włazik z Bydgoszczy, która walczy o oczyszczenie skażonych chemicznie terenów po zakładach Zachem.

W 2019 roku Fundacja Strefa Zieleni koordynowała dwie debaty w „Centrum Zielonym” : o ekologii i ekonomii oraz o ekologii jako profilaktyce zdrowotnej, w szczególności o smogu i pestycydach. Trzecią debatę, o wodzie, koordynowała Małgorzata Tkacz-Janik dla Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, która też zaprosiła Cecylię Malik dzięki której przed PKiN odbył się wspaniały happening „Wszystkie jesteśmy Siostrami Rzekami”:

Polecamy równiez obejrzeć video prezentujące książeczkę „Kastrujemy bezdomność”, wydaną przez Fundację Karuna, którą dwukrotnie gościlismy w  „Centrum Zielonym” aby popularyzować kampanię na rzecz sterylizacji i kastracji zwierząt domnych. Na skutek tej kampanii prawo zostało zmienione tak aby umożliwić gminom finansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt ze środków gminy,  co radykalnie zmniejsza zarówno bezdomność zwierząt jak i wydatki gminy.  Polecamy książeczkę i zachęcamy do popularyzowanie jej treści w swojej gminie. 

Od 2018 roku zwierzęta zyskały swoje własne „Centrum Zwierząt”, koordynowane przez Karolinę Skowron.

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS