Wzięliśmy udział w konsultacjach Strategi Leśnej UE

Uszczegółowiając strategię Europejskiego Zielonego Ładu 20 maja 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła Strategię na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. Jej częściowym uszczegółowieniem jest Strategia Leśna 2030 roku. Do 19 kwietnia 2021 roku trwają konsultacje publiczne, w których mamy możliwość współdecydować o tym jak będą zarządzane lasy w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Ewa Sufin-Jacquemart wzięła udział w konsultacjach w imieniu Fundacji Strefa Zieleni:

Zachęcamy wszystkich, organizacje i osoby prywatne, do wzięcia udziału w tych bardzo ważnych konsultacjach dla przyszłości naszych lasów. Konsultacje kończą się 19 kwietnia o północy.

Link do ankiety konsultacyjnej jest tu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy/public-consultation

Na stronie http://jakibedzielas.pl/, stworzonej przez organizacje prowadzące wspólną obywatelską kampanię edukacyjno-mobilizacyjną wokół lasów, można znaleźć dodatkowe wyjaśnienia i ułatwienia, aby łatwo przejść przez cały proces konsultacyjny.

Niedawno wzięliśmy również udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących oceny post factum Strategii nrz. różnorodności biologicznej 2020 oraz oceny przyszłej Stretegii nrz różnorodności biologicznej 2030:

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS