Szykuje się siłowe łamanie blokady w Żurawlowie!

Rolnicy z Żurawlowa prowadzący od 3 czerwca 2013 protest i blokadę nie dopuszczając firmy Chevron do rozpoczęcia prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu łupkowego na ich terenie, od miesięcy monitorują wszystkie nieprawidłowości administracyjne firmy i bronią swoich praw. Niedawno Rada Gminy Grabowiec podjęła uchwałę wyrażającą brak zgody na jakiekolwiek prace poszukiwawcze firmy Chevron na ich terenie. Firma Chevron prowadzi 8 postępowań sądowych przeciw rolnikom. Z uzyskanych informacji wynika, że w poniedziałek 24.02 może dojść do próby przełamania blokady siłą aby rozpocząć prace przed 1 marca, gdy zaczyna się okres lęgowy ptaków wstrzymujący prace.

Żurawlów wzywa o pomoc: aby jak najwięcej osób przyjechało fizycznie na blokadę, a przede wszystkim osoby filmujące i robiące zdjęcia;  a pozostali rozpowszechnili niniejszą informację.

apel tu

A oto mail otrzymany przez nas do wiadomości w dniu dzisiejszym:

Dzień dobry,

Sołtysi Żurawlowa i Szczelatyna, w imieniu mieszkańców protestujących przeciwko działalności firmy Chevron na terenie gminy Grabowiec wystąpili z żądaniem usunięcia sprzętu i materiałów budowlanych składowanych na wydzierżawionym terenie w Żurawlowie.

Wystąpienie skierowane zostało do organów samorządowych i Policji. Według protestujących, którzy opierają się na posiadanych dokumentach Chevron nie może rozpocząć żadnych robót w Żurawlowie i powinien usunąć się z zajmowanego terenu.

Poparcie protestującym wyraziła też Rada Gminy Grabowiec, podejmując uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec działalności firmy Chevron na terenie gminy

W załączeniu kopia pisma z załącznikami w postaci pytań i odpowiedzi od dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Z poważaniem
Andrzej Bąk

pismo sołtysów potwierdzone-1

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS