Ratujmy pszczoły i rolników! – wspieramy Europejską Inicjatywę Obywatelską

Nasza różnorodność biologiczna jest zagrożona jak nigdy dotąd. Dlatego Komisja Europejska wyznaczyła w „Zielonym Ładzie” cel ograniczenia stosowania pestycydów o 50%. Producenci pestycydów i ich sojusznicy w Parlamencie Europejskim i rządach krajowych atakują ten historyczny cel. Nigdy wcześniej nie było tak ważne dla obywateli UE, aby sprzeciwić się stosowaniu pestycydów.

Zażądaj odejścia od pestycydów, już teraz!

Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską „Ratujmy pszczoły i rolników”!

Nasze kluczowe postulaty

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Ratujmy pszczoły i rolników!”

Odejście od stosowania syntetycznych pestycydów do 2030 r.

Stosowanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE będzie stopniowo ograniczane o 80%. Do 2035 roku rolnictwo w całej Unii będzie funkcjonować bez syntetycznych pestycydów.

Środki mające na celu przywrócenie różnorodności biologicznej

Siedliska zostaną odtworzone, a obszary rolnicze staną się wektorem odbudowy różnorodności biologicznej.

Wsparcie dla rolników

Należy wspierać rolników w koniecznym przejściu na agroekologię. Preferowane będą małe, zróżnicowane i zrównoważone gospodarstwa, rozwijane rolnictwo ekologiczne oraz wspierane badania nad rolnictwem wolnym od pestycydów i GMO.

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS