Premierze zmień stosunek do OZE!

Fundacja Strefa Zieleni w pełni solidaryzuje się z trzydziestoma sześcioma organizacjami gospodarczymi i ekologicznymi, które wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska, apelując aby zmienił dotychczasową politykę energetyczną Polski, zgubną dla odnawialnych źródeł energii.

Jeszcze raz potwierdzamy za autorami listu, że polityka skierowana na interesy tradycyjnych wielkich firm energetycznych w oparciu o węgiel i inne paliwa kopalne, lub w przyszłości o energetykę jądrową, nie przyniosą zwykłym Polakom ani niezaleźności energetycznej, ani dobrobytu, ani ochrony zdrowia i biologicznych warunków życia. Oszukiwanie obywateli, że rozwój  OZE spowoduje katastrofę gospodarczą Polski, niczemu nie służy. Polacy są rozsądni i myślący i jak pokazują sondaże, zdecydowana większość Polaków jest przychylna rozojowi odnawialnych źródeł energii, w szczególności tej obywatelskiej, prosumenckiej, gdzie każdy konsument energii może być jednocześnie jej producentem.

Istotna poprawa efektywności enrgetycznej gospodarki, a szczególnie budownictwa, oraz masowy rozwój rozproszonych energii odnawialnych, zróżnicowanych w zależności od lokalnych warunków i potrzeb, to jedyny kierunek racjonalnej transformacji energetycznej w XXI wieku, tak w Polsce jak i wszędzie indziej na świecie. Rozwój lokalnej energetyki rozproszonej to szansa na rozwój lokalnych miejsc pracy, takich, które nie znikną wraz z wycofaniem się zagranicznego koncernu energetycznego, a także szansa na powrót do tak dziś potrzebnej tradycji spółdzielczości, gdzie inwestycja gospodarcza  nie służy zewnętrznym inwestorom, walczącym z konkurencją i obojętnym na los regionu, a lokalnej społeczności, wspólnie i solidarnie troszczącej się o wspólne dobro i przekazanie regionu w dobrym stanie przyszłym pokoleniom.

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2014_pliki/01/stanowisko_w_sprawie_projektu_ustawy_oze.pdf

 

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS