Petycja Avaaz wspierająca protest rolników w Żurawlowie

Namiot

Avaaz, jedna z najskuteczniejszych międzynarodowych ONG, lansująca petycje elektroniczne w ważnych  dla dobra wspólnego sprawach, które podpisuje nawet do 20 milionów osób na całym świecie, ogłosiła petycję dla wsparcia nierównej walki mieszkańców małej wioski Żurawlów na Zamojszczyźnie przeciw potężnej firmie Chevron. Chevron, za wsparciem rządu polskiego i władz samorządowych, chce przekształcić ich piękny, rolniczy region o najlepszych glebach w Polsce, usytuowany na trzech największych w Polsce Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych (GZWP), w region przemysłowo-górniczy wydobycia gazu z łupków.

Biorąc pod uwagę jak wielkie zagrożenia środowiskowe niesie za sobą technologia szczelinowania hydraulicznego, jedyna znana technologia do wydobycia gazu łupkowego, oznacza to między innymi, wcześniej lub później, w skutek błędów ludzkich lub w miarę korodowania pozostawionych po eksploatacji odwiertów, zanieczyszczenie toksycznymi substancjami wody pitnej na powierzchni większej niż połowa województwa lubelskiego. Rolnicy z Żurawlowa, a tekże wspierający ich rolnicy i sołtysi z Szczelatyna, Rogowa i Siedliska w gminie Grabowiec, są tego w pełni świadomi. Już po pierwszych badaniach seismicznych w 2011 roku w Rogowie woda została zanieczyszczona w studniach, podobno przez podziemne pokłady mazutu towarzyszące złożom węgla usytuowanym pod wodami podziemnymi. Ponieważ woda nie jest już zdatna do piciua, mieszkańcy muszą sami, własnym wysiłkiem przywodzić sobie kilka razy w tygodniu wodę z pobliskiego źródła.

Mieszkańcy Żurawlowa nie mają łatwo. Pracownicy Chevrona są aroganccy, nie przestrzegają procedur, nie sznują prawa, przekupują i skłócają społeczności i urzędników. Wiedzą, że są bezkarni i że samorządy i państwo ich wspierają. Rolnicy są inwigilowani, poddawani nieuzasdnionym kontrolom fiskalnym i Sanepidu.  Odbiera im się prawo do samostanowienia o  ich losie, o losie ich rodzin i zwierząt, o losie tych i przyszłych pokoleń mieszkańców ich wsi.

Apelujemy do wszystkich osób troszczących się o biologiczne warunki przetrwania dla tych i przyszłych pokoleń ludzi i zwierząt, ale także do wszystkich osób, dla których w demokratycznym państwie obywatele muszą mieć prawo do  głosu i do decydowania o swoim losie – podpiszcie petycję i prześlijcie ją do waszych znajomych:

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Fracking_in_Poland_gmina_Zurawlow/?ahwWJbb

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS