List otwarty Fundacji Strefa Zieleni do Ambasadora Wielkiej Brytanii

Ekscelencjo,

W imieniu polskiej organizacji Fundacja Strefa Zieleni, nieakceptującej technologii szczelinowania hydraulicznego używanej do poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych węglowodorów, przede wszystkim gazu i ropy z łupków, informujemy Pana, iż jesteśmy zaszokowani brutalnością policji wobec obywateli brytyjskich w Barton Moss.

W poniedziałek 17 marca 2014,  matka z czwórką dzieci została aresztowana przez Policję w miejscowości Grand Manchester z niedopuszczalną brutalnością, gdy uczestniczyła w pokojowym proteście przeciwko poszukiwaniu i eksploatacji niekonwencjonalnych węglowodorów. Taki pokaz siły jest niegodny kraju należącego do wspólnoty europejskiej!

Uprzednio, kobieta w ciąży, 15 letnie dziecko, a także osoby starsze, zostały aresztowane bezceremonialnie. W sumie ponad sto osób zostało aresztowanych oraz zastraszonych w tej miejscowości, gdzie trwa ciągły protest od początku prac wiertniczych. Według lokalnej społeczności, ponad 80 osób zostało ranionych przez Policję w miejscowości Grand Manchester. Jest to nie do zaakceptowania! Wyrażamy naszą pełną solidarność z ofiarami przemocy ze strony policji Pana kraju.

Jest całkowicie uzasadnione, że mieszkańcy wsi Barton Moss, Balcombe lub Farndon sprzeciwiają się eksploatacji węglowodorów ze skał łupkowych i nie akceptują prac górniczych stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i jakości wody, powodujących skażenie gleby oraz zanieczyszczenie powietrza, którym oddychają. Wiercenia te, będące częścią polityki energetycznej przyjętej bez konsultacji z lokalnymi społecznościami, napotykają silną i długotrwałą opozycję trwającą prawie rok.

Czyż możemy akceptować aby demokracja była aż tak lekceważona w kraju europejskim, który chce być wzorem dla narodów całego świata ? Czyż możemy akceptować w Europie politykę energetyczną opierającą się na stosowaniu siły, z lekceważeniem podstawowych demokratycznych praw obywateli? Czyż możemy akceptować, aby siły europejskiego narodu były poświęcane dla koncernów międzynarodowych ? To co dzieje się w Pana kraju jest niestety echem tego co się wydarzyło w Rumunii. Czy oznacza to, że Europa odwraca się od podstawowych zasad demokracji?

Chociaż Państwa są suwerenne w wyborze źródeł energii, nie możemy zgodzić się, aby miały prawo do prowadzenia polityki energetycznej opierającej się na zaprzeczeniu demokracji, braku poszanowania praw człowieka, niezgodności z Konwencją z Aarhus oraz przemocy Państwa wobec obywateli.

W związku z tym, wzywamy Pana Ambasadora do interwencji u władz państwowych Zjednoczonego Królestwa z naszym żądaniem natychmiastowego zaprzestania przemocy w Barton Moss oraz we wszelkich miejscach, gdzie w Państwa pięknym kraju obywatele pokojowo bronią swoich praw przeciwko realizacji projektów stosujących szczelinowanie hydrauliczne oraz inne technologie o dużej szkodliwości dla ludzi i środowiska.

Zwracamy się do Pana Ambasadora aby Pan przekazał rządowi brytyjskiemu nasze oburzenie wobec praktyk niegodnych kraju, który uważa się za demokratyczny.

Wierząc, że możemy na Pana liczyć w tej delikatnej sprawie,

Z poważaniem,

Ewa Sufin-Jacquemart

Prezeska Zarządu

w imieniu Fundacji Strefa Zieleni

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS