List otwarty do Ambasadora Rumunii w Polsce

Ekscelencjo,

24 lat temu, w grudniu, kilkanaście tysięcy osób zginęło w Rumunii broniąc demokracji, praw człowieka i wolności. Ich śmierć i walka wielu innych nie poszło na marne ale ich pamięć jest obecnie zhańbiona ze względu na fakt, że władze rumuńskie przeciwstawiają się woli narodu oraz działają z całkowitym brakiem przejrzystości aby służyć interesom kilku międzynarodowych korporacji w kraju.

Do tej pory na pewno został Pan poinformowany o tym jak mieszkańcy miasteczka Pungesti zostali zastraszeni. Miasteczko Vaslui Pungesti zostało uznane za obszar specjalny bezpieczeństwa publicznego, po tym jak mieszkańcy wyburzyli ogrodzenie wokół parceli dzierżawionej przez firmę Chevron – amerykańskiego giganta naftowego i gazowego. Zdesperowani mieszkańcy postanowili podjąć takie działania po użyciu wszystkich środków demokratycznych aby wyrazić swoją opinię i po tym jak zostali potraktowani z całkowitą pogardą.

Poszukiwanie i eksploatacja gazu z łupków rozpoczęły się w Rumunii mimo bezprecedensowego sprzeciwu ze strony obywateli (ponieważ używają technologii szczelinowania hydraulicznego). Aby rząd zrozumiał, że ludzie żądają dialogu, większej transparentności, większej odpowiedzialności oraz większego udziału w procesie podejmowania decyzji, w kwietniu 2013 r. przez Rumunię przetoczyła się fala protestów, a jednocześnie w innych krajach odbywały się manifestacje solidarności z narodem rumuńskim.

W tym roku, 6 kwietnia, ludzie znowu protestują, mając nadzieję, że ich wola i opinia tych, którzy walczą o prawa człowieka, będą miały znaczenie w kraju, który uważa się za demokratyczny. Ponad 60 społeczności miasteczek i miast protestują i wspieramy ich jako obywatele europejscy, sprzeciwiając się zarówno technologii szczelinowania hydraulicznego używanej do  eksploatacji gazu z łupków, jak i sposobowi, w jaki podejmowane są działania w zakresie poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków w różnych krajach, z pełną obojętnością na to jak znaczący wpływ mają te prace na życie mieszkańców, we wszystkich jego aspektach.

Prosimy Ekscelencjo, aby wspierając ludzi w Rumunii, zachęcał Pan władze rumuńskie do poszanowania obywateli Rumunii oraz zaakceptowania przejrzystego, odpowiedzialnego i demokratycznego sposobu zarządzenia krajem. Protesty mają na celu pokazanie że ludzie, zwłaszcza mieszkańcy zagrożonych wydobywaniem gazu łupkowego miasteczek Rumunii, nie zgadzają się na stosowanie na ich ziemi technologii szczelinowania hydraulicznego. Fakt, że firmy oraz władze rumuńskie mimo to robią wszystko, aby zatwierdzić i jak najszybciej rozpocząć te operacje, jest szokujący, szczególnie wobec faktu, że wiele osób i organizacji złożyło pozwy w sądzie. Ludzie dołożyli wszelkich starań, aby dostarczyć wiele dowodów naukowych i empirycznych wykazujących, że szczelinowanie hydrauliczne ma negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Sam Chevron udowodnił, że nie spełnił warunków raportu środowiskowego wiercąc na obszarze występowania wód i twierdząc, że odwierty umożliwią monitorowanie jakości wody, pomimo, iż mapa satelitarna przedstawiona w raporcie środowiskowym wyraźnie wskazuje, że wiercenia miały być zaplanowane daleko od obrzeży tych obszarów.

Przymykanie oczu przez władze, wolne tempo sądów, obchodzenie norm prawnych oraz korupcja wśród polityków zmniejszają zaufanie ludzi do ich własnych przedstawicieli politycznych i zmuszają obywateli do protestów ulicznych wobec takich nadużyć.

Zwracamy się do  Pana Ambasadora aby Pan przypomniał rządowi Rumunii, że jego misją jest ochrona praw człowieka i podstawowych praw konstytucyjnych obywateli Rumunii oraz przestrzeganie ich woli. W związku z tym, wzywamy Pana Ambasadora do zweryfikowania faktów  i informacji przedstawionych w niniejszym liście oraz wspierania obywateli Pana kraju, aby zasady demokratyczne nie były naruszane, a decyzje nie były dyktowane nielegalnymi interesami.

Wierząc, że możemy na Pana liczyć w tej delikatnej sprawie,

Z poważaniem,

Ewa Sufin-Jacquemart

Prezeska Zarządu

w imieniu Fundacji Strefa Zieleni

 

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS