zrównoważony rozwój

sie28

Zapraszamy na Zielony Kongres Samorządowy

Samorząd reprezentuje mieszkańców, ale przede wszystkim proponuje im pewną wizję rzeczywistości. Aby wiedzieć jak stworzyć lokalny plan zrównoważonego rozwoju, transportu i mobilności, jak kształtować miejską politykę ekologiczną, edukacyjną czy kulturalną, jak współpracować z ruchami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, rozwijać działalność gospodarczą, która służy wszystkim a nie tylko wzbogaca nielicznych kosztem wielu, jak stworzyć ludziom warunki życia sprzyjające zdrowiu, dające poczucie bezpieczeństwa, służące tolerancji i współpracy…do tego wszystkiego trzeba mieć spójną wizję globalnego świata i jego wyzwań. (więcej…)

lut23

„Brudny zysk” zainicjowany w Zielonym Centrum M1

W piątek 21 lutego odbyło się w Zielonym Centrum M1 otwarcie wystawy „Brudny Zysk,  Biznes – Prawa Człowieka – Kraje Rozwijające się” przygotowanej przez  Fundację CentrumCSR i wystawionej wspólnie z Fundacją Strefa Zieleni i Kołem Warszawskim partii Zieloni. Aranżacji dokonała członkini Rady Krajowej i Zarządu Zielonych, artystka plastyczka Elżbieta Hołoweńko. Co prawda wystawę można wciąż obejrzeć w internecie (www.brudnyzysk.pl), ale temat wystawy jest tak istotny, obrazujący bardzo trafnie wielkie patologie i wyzwania dzisiejszego świata, iż Fundacja Strefa Zieleni i partia Zieloni uznali, że wystawę warto jest pokazać w Zielonym Centrum M1, gdzie przewija się, w miarę organizowanych tu licznych spotkań i debat, wielu aktywistów politycznych, działaczy ruchów miejskich i stałych lub przypadkowych bywalców. Fizyczne zaprezentowanie wystawy pozwala bowiem lepiej sprowokować widzów do pogłębionej refleksji i inspirować ich do działań politycznych, do działań w kierunku poprawiania świadomości politycznej, ekologicznej, społecznej i obywatelskiej w ich środowiskach, a także promować postawy odpowiedzialnej konsumpcji. (więcej…)

sty31

Wspieramy apel o wdrażanie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Aby w latach 2014-2020 można było realizować lokalnie projekty polegające na zintegrowanym przeprowadzeniu różnorodnych działań lokalnych, wzajemnie ze sobą powiązanych, Komisja Europejska stworzyła specjalny instrument finansowy „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS lub od angielskiej nazwy CLLD, Community Led Local Development). Można go wykorzystywać zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich.

Niestety jest to instrument dobrowolny i województwa muszą chcieć wdrożyć go do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundacja Strefa Zieleni podpisała apel w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu.

Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy mieszkańców do przyłączenia się i podpisania apelu. Od poziomu wdrożenia instrumentu RLKS zależy na ile realizacja zasady zrównowazonego rozwoju lokalnego będzie możliwa do praktycznego wdrożenia.

Podpisuję apel tu

maj07

Ewa Sufin-Jacquemart w TOK FM z Jackiem Bożkiem na temat ekoturystyki

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS