Dla kogo te węglowodory?

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej nasz Minister Skarbu wyciągnął z kapelusza specustawę węglowodorową, łamiącą w rażący sposób zarówno  dyrektywę Rady Europejskiej 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, jak i Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego.  Tak jakby Minister Skarbu chciał nam powiedzieć „mamy teraz władzę w Unii i możemy robić co chcemy”… (więcej…)