Wspieramy apel o wdrażanie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Aby w latach 2014-2020 można było realizować lokalnie projekty polegające na zintegrowanym przeprowadzeniu różnorodnych działań lokalnych, wzajemnie ze sobą powiązanych, Komisja Europejska stworzyła specjalny instrument finansowy „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS lub od angielskiej nazwy CLLD, Community Led Local Development). Można go wykorzystywać zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich.

Niestety jest to instrument dobrowolny i województwa muszą chcieć wdrożyć go do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundacja Strefa Zieleni podpisała apel w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu.

Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy mieszkańców do przyłączenia się i podpisania apelu. Od poziomu wdrożenia instrumentu RLKS zależy na ile realizacja zasady zrównowazonego rozwoju lokalnego będzie możliwa do praktycznego wdrożenia.

Podpisuję apel tu