Wpływ konsumpcji Europejczyków na globalne wylesianie

Komisja Europejska ujawniła w badaniu opublikowanym w lipcu br. istotny wpływ konsumpcji krajów Unii Europejskiej na niszczenie lasów, szczególnie w obszarach tropikalnych. W okresie 1990-2008 stanowiła ona ponad jedną trzecią wylesiania związanego z handlem międzynarodowym.

Badanie wprowadza koncept „embodied deforestation” ( „wylesianie wcielone”?), który odnosi się do wylesiania związanego z produkcją dóbr czy towarów. Te dobra czy towary mogą być spożywane w kraju pochodzenia lub sprzedawane za granicę. Koncept pozwala powiązać wylesianie w krajach / regionach producentów z towarzyszącą im konsumpcją dóbr w krajach / regionach konsumentów.

Konsumpcja z importu 27 krajów UE w latach 1990-2008 związana jest z wylesieniem powierzchni lądowej 9 milionów ha i stanowi 36% produkcji na eksport krajów produkujących. W UE to przede wszystkim spożycie roślin oleistych – takich jak soja i olej palmowy – i ich pochodnych towarów przetworzonych, a także spożycie mięsa są przyczyną wpływu UE na globalne wylesianie. (więcej…)