Natura 2000

kw.18

TSUE przyznaje rację obrońcom Puszczy

Ogłoszony został wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE  w sprawie C-441/17, dotyczącej Puszczy Białowieskiej, który potwierdza racje obrońców puszczy.

Trybunał uznał w całości skargę Komisji Europejskiej i orzekł, że wszystkie podnoszone przez Komisję zarzuty naruszenia dyrektywy siedliskowej i ptasiej są zasadne. W szczególności, Trybunał stwierdził że:

  • Przyjęcie aneksu do planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża nastąpiło z naruszeniem art. 6.3 dyrektywy siedliskowej. Przeprowadzona „ocena oddziaływania planu na środowisko” nie spełniała wymogów dyrektywy, gdyż:

– była oparta na błędnej metodzie (nie odnosiła się do konkretnych celów ochrony, nie analizowała co oznacza integralność obszaru, nie argumentowała wystarczająco dlaczego znacząco negatywne oddziaływania nie mogą wystąpić; koncentrowała się tylko na drzewostanach świerkowych zasiedlonych przez kornika, nie była wystarczająco precyzyjna w określeniu środków minimalizujących),

– nie korzystała z aktualnych informacji (ocenę oparto na danych z 2012 mimo że przesłanką do sporządzenia aneksu były zaszłe od 2012 zmiany w środowisku przyrodniczym; inwentaryzację rozpoczęto już po zatwierdzeniu aneksu, a więc nie zadbano o aktualizację danych przed przeprowadzeniem oceny),

–  nie rozwiewała racjonalnych wątpliwości (czego przesłanką jest m. in., że dopiero po przyjęciu planu zorganizowano powierzchnie referencyjne, deklarując że dopiero one umożliwią porównanie zmian ekosystemów w warunkach ochrony biernej i w warunkach gospodarki leśnej),

– postanowienia przyjętego aneksu i decyzji 51 nie obejmowały wszystkich warunków minimalizujących, które uwzględniono w ocenie.

Wyroki TSUE są ostateczne. Oprócz rozstrzygania konkretnej sprawy, budują też wiążącą i uniwersalną interpretację prawa UE dla wszystkich państw członkowskich. Niektóre tezy wyroku wydają się mieć szersze znaczenie dla leśnictwa polskiego i europejskiego. Dotyczy to w szczególności metodyki ocen oddziaływania planów urządzania lasu na obszary Natura 2000, jakości danych przyrodniczych wykorzystywanych w tych ocenach, ochrony gatunkowej gatunków z załącznika IV w lasach, ochrony ptaków w lasach w tym cięć w okresie lęgowym ptaków.

Więcej przeczytasz w Zielonych Wiadomosciach

mar26

Ministre de l’Environnement s’en prends à la forêt naturelle de Białowieża

Commentaire des ONG (ClientEarth, Pologne Sauvage, Greenpeace, Fondation Greenmind, Atelier pour tous les êtres, WWF) suite à l’adoption par le ministre de l’Environnement polonais Jan Szyszko de l’Annexe au Plan d’Aménagement de Forêt de la commune forestière de Białowieża:
Ministre de l’Environnement Jan Szyszko a annoncé l’approbation des modifications au Plan d’aménagement forestier (PUL) de la commune forestière de Białowieża pour la période 2012-2021. Le ministre a approuvé l’augmentation de l’abattage des arbres dans cette commune forestière, et par la même occasion une violation irréversible des processus naturels se produisant dans la forêt, qui sont l’une des raisons pour lesquelles – bien au-delà du parc national et des réserves naturelles – cette forêt est inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La décision du ministre Szyszko est incompatible avec l’opinion des principalles instances scientifiques en Pologne, entre autres du Conseil National pour la Conservation de la Nature (PROP), du Conseil scientifique du Parc National de Bialowieza, du Comité de Préservation de la Nature de l’Académie Polonaise des Sciences, qui ont clairement declaré que l’abattage des arbres ne devrait pas être augmenté dans ce domaine forestier précieux. Cette décision reflète la perception de la forêt par le biais de la production du bois, ignorant complètement la base scientifique de la protection des écosystèmes forestiers dans leur ensemble. Se cacher derrière la nécessité de protéger la forêt contre la gradation de scolytes en progrès, est un abus énorme et l’introduction du public en erreur. La présence du scolyte dans la forêt, et sa gradation périodique, est un processus naturel, disparaissant progressivement de manière spontanée. La thèse de menace de viabilité des habitats protégés par la directive Habitats de l’UE n’est pas basée sur les faits.
La décision du ministre Szyszko montre clairement que non seulement il ne prends pas en compte l’avis du monde scientifique et ne permet pas de débat de fond, mais également qu’il ignore les obligations internationales de la Pologne quant à la protection de la forêt de Białowieża. L’augmentation significative des coupes peut provoquer l’ouverture d’une procédure contre la Pologne par la Commission Européenne en raison de la violation de l’intégrité du réseau Natura 2000. Des sanctions pour la violation du droit communautaire pourront etre par ailleurs imposées. Aussi bien la Commission Européenne que l’UNESCO ont envoyé des lettres au ministre Szyszko au sujet de cette infraction.
La forêt de Bialowieza est la forêt de plaine la plus précieuse en Europe et l’une des plus précieuses dans le monde. Sa plus grande valeur est une continuité des processus écologiques depuis des siècles, libres de l’intervention de l’homme, et une richesse d’espèces de plantes, d’animaux et de champignons. Par conséquent, l’ensemble de cette zone de nature sauvage devrait être doté d’un statut spécial et son territoire doit être sorti de l’obligation de gestion forestière en vertu de la Loi sur les forêts, qui concerne des peuplements arboricoles à caractère économique. Le respect des principes de protection Natura 2000, aussi bien que de ceux de l’objet du Patrimoine Mondial UNESCO exclut l’exploitation forestière, motivée par la lutte contre les parasites ou une autre mythologie ne trouvant pas son application dans la protection des écosystèmes naturels.

Photo: www.pracownia.org.pl

 

maj07

Ewa Sufin-Jacquemart w TOK FM z Jackiem Bożkiem na temat ekoturystyki

 

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS