18.04 demonstracja STOP TTIP

18 kwietnia to międzynarodowy dzień protestu przeciw umowom o wolnym handlu i inwestycjach.

W krajach Unii Europejskiej protest skupia się przede wszystkim na transatlantyckim porozumieniu o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską i USA, negocjowanym aktualnie przez Komisję Europejską za zamkniętymi drzwiami. Mowa o TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Innym krytykowanym porozumieniem jest CETA,  podpisane już przez Komisję porozumienie między UE a Kanadą, które aktualnie czeka na ratyfikację.

Demonstracja przeciwko TTIP i CETA odbędzie się również i w Warszawie. Fundacja Strefa Zieleni jest członkiem Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia.  W jego centrum będzie KOŃ TROJAŃSKI, bo uważamy TTIP za TRAKTAT TROJAŃSKI. Uczestnicy zbudują obywatelski mur, aby nie wkroczył on do Unii.

Demonstracja jest częścią kampanii #stop TTIP, mającej na celu zebranie podpisów pod oddolną Europejską Inicjatywą Obywatelską Stop-TTIP: www.stop-ttip.org

Wszystkie wydarzenia zarejestrowane tego dnia na świecie: http://bitly.pl/427524

TTIP MOŻE ZMIEŚĆ JAK WALEC OSIĄGNIĘCIA EUROPY SPOŁECZNEJ

PRZYJDŹ NA DEMONSTRACJĘ – PRZEKAŻ INFORMACJĘ – PODPISZ ODDOLNĄ EUROPEJSKĄ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ STOP-TTIP!

Osoby, które zgodziły się zaangażować osobiście do planowanych happeningów zapraszamy na spotkanie organizacyjne do Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, ul. Noakowskiego 10. Informacje o spotkaniu i samej demonstracji: https://www.facebook.com/events/1798146950411235/

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS