Kampania przeciw CETA

Wraz z Zielonymi w całej Europie i w Kanadzie, a także wraz z kilkuset organizacjami w Europie i w Polsce, prowadzimy kampanię sprzeciwiającą się przyjęciu umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską i Kanadą CETA. Tak jak podobna umowa wciąż negocjowana przez Komisję Europejską z USA, CETA jest umową dobrą tylko dla wielkich korporacji i wąskiej elity powiązanych z nimi biznesmenów i polityków, nie służy całości społeczeństw, ani pracownikom, ani konsumentom, ani środowisku.

Dobrze to pokazuje niniejszy film: https://www.youtube.com/watch?v=KgHEhEoX1Tw

Zachęcamy do wywierania nacisku na Europosłów zadając im ważne pytania poprzez narzędzie CETA Check!

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS