Aktualności

Sie07

Między teorią a praktyką – eksperymenty z Bezwarunkowym Dochodem Podstawowym

26 czerwca 2020 r. miał miejsce pod tym tytułem drugi webinar nt. idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP), zorganizowany przez Green European Foundation, w partnerstwie z Fundacją Strefa Zieleni i w ramach polskiej oddolnej inicjatywy „Wspólnota Idei”, łączącej wiele organizacji i ruchów promujących zielone wartości i zieloną wizję świata. Gośćmi spotkania byli: Jurgen De Wispelaere, Martin Ogindo i Wojciech Kłosowski, a spotkanie prowadziła Ewa Sufin-Jacqumart.

Podczas pierwszego webinarium projektu „Zmiana nastawienia. Dialog społeczeństwa obywatelskiego wokół BDP, sprawiedliwości społecznej i zmian klimatu”, organizowanego w maju 2020 r. przez Zieloną Fundację Europejską GEF, we współpracy z Fundacją „Strefa Zieleni”, internauci głosowali, na jakich tematach związanych z Bezwarunkowym Dochodem Podstawowym chcieliby się skoncentrować. Dlatego drugie polskie webinarium nt. BDP, które odbyło się 26 czerwca, poświęcone było pilotarzom i eksperymentom z Bezwarunkowym Dochodem Podstawowym.

Zaproszonymi gośćmi byli:  Jurgen De Wispelaere – politolog z Uniwersytetu w Bath i profesor wizytujący w Stockholm School of Economics w Rydze i Martin Ogindo – założyciel i przewodniczący zielonej partii Zielony Kongres Kenii, poseł w kenijskim parlamencie w latach 2008-2013, gdzie przewodniczył komisji ds. budżetu i finansów, oraz członek organu koordynacyjnego Global Greens. Polski ekspert Wojciech Kłosowski, badacz społeczny i wykładowca ds. samorządności i polityki społecznej, komentował i dyskutował z panelistami. Debatę moderowała Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu Fundacji „Strefa Zieleni”.

Eksperyment i pilotarz to nie to samo

Jurgen De Wispleare pokrótce przedstawił kilka niedawnych eksperymentów z Bezwarunkowym Dochodem Podstawowym, a mianowicie próby w Finlandii, Barcelonie, Utrechcie, Ontario, wspominając również, że Szkocja i Irlandia niedawno zadeklarowały chęć rozpoczęcia prób BDP. Zauważył, że niektóre eksperymenty były niejednoznaczne, ponieważ wciąż czekamy na końcowe raporty oceniające. Podkreślił potrzebę odróżnienia eksperymentów od prób (projektów pilotażowych). Pomiędzy tymi dwoma pojęciami istnieje zasadnicza różnica. Eksperyment bada zachowanie ludzi w konkretnych okolicznościach. Mamy grupę otrzymującą BDP i grupę kontrolną o bardzo podobnych cechach, z tym że nie otrzymują BDP. Celem jest zbadanie zachowań różnych kategorii osób otrzymujących BDP, np. chcemy wiedzieć, jak zachowają się kobiety, czy nie opuszczą rynku pracy, co doprowadziłoby do nierówności płci. Każdy krajowy lub lokalny eksperyment jest ważny, ponieważ w każdym kraju, czasami w każdym regionie lub gminie, system ochrony socjalnej ludzi jest inny, więc skutki BDP będą się różnić w zależności od kraju, regionu lub miasta. Próba (lub projekt pilotażowy) nie jest eksperymentem. Wprowadzamy BDP na małą skalę, aby sprawdzić, jak to działa. Nie po to, by obserwować zachowania ludzi, ale by zobaczyć, jak BDP będzie współgrał z innymi narzędziami polityki społecznej, np. czy możemy zrezygnować z niektórych istniejących rozwiązań. Nie ma grupy kontrolnej. Wprowadzamy BDP na małą skalę, aby przygotować poszerzenie grupy odbiorców BDP na większą populację. „Eksperyment i próba (lub projekt pilotażowy) są bardzo różne, jednak bardzo często są mylone”, powiedział De Wispleare.

Polityczna presja społeczeństwa obywatelskiego ma kluczowe znaczenie

Jurgen De Wispleare zwrócił również uwagę na znaczenie nacisków politycznych w tym procesie. Odnosząc się do przypadku Ontario, podkreślił, że proces wygląda zupełnie inaczej, gdy lokalni aktywiści i odbiorcy BDP są silnie zaangażowani w pilotarz/eksperyment i zmuszają polityków do wdrażania określonych narzędzi i trzymania się podjętych decyzji. Wspomniał, że w Kanadzie eksperyment był częścią debaty publicznej ze względu na zaangażowanie odbiorców BDP.

Nie da się ustalić pełnego wpływu

Wojciech Kłosowski skomentował, że w nielicznym lub krótko trwającym eksperymencie trudno jest sprawdzić rzeczywiste wyniki Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, ponieważ faktyczne skutki BDP, te głębokie i długotrwałe, będą obserwowane w następnym pokoleniu. „Nawyki ludzi zmieniają się powoli, więc potrzebujemy pokolenia, aby ocenić w pełni wpływ na społeczeństwo wprowadzenia BDP. Jednak mimo tylko częściowych wniosków, każdy eksperyment czy pilotarz jest bardzo ważny i przydatny ”- powiedział Kłosowski.

Czy BDP jest „lewackim” narzędziem polityki społecznej?

Innymi interesującymi aspektami poruszanymi w dyskusjach były wpływ ideologii politycznych głównych partii politycznych, oraz rządy których rodzin politycznych sprzyjają próbom BDP. Jurgen De Wispleare zaprzeczył, jakoby dominacja partii lewicowych tworzyła bardziej sprzyjające podłoże dla  eksperymentów nad BDP. Właściwie doświadczenie pokazuje, że partie centrolewicy są bardziej skłonne do jej poparcia idei i wdrożeń BDP niż partie lewicowe.

Próby i eksperymenty z Bezwarunkowym Transferem Gotówki w Kenii

Martin Ogindo przedstawił pilotażowe projekty w Kenii, które mają wkrótce zostać wdrożone w tym kraju, co można postrzegać jako rodzaj BDP. Bezwarunkowe transfery pieniężne powinny dotrzeć do prawie dwóch milionów ludzi, co sprawia, że ​​jest to prawdopodobnie największa jak dotąd próba, chociaż dotrze tylko do kilku kategorii ludzi, z populacji około dziesięciu milionów najbardziej potrzebujących obywateli. Takie rozwiązania stały się możliwe dzięki procesowi demokratyzacji Kenii, ale też dzięki systemowi M-Pesa, usłudze mobilnego przekazu pieniężnego szeroko stosowanej w Afryce.

Fakt, że wsparcie finansowe nie jest udzielane indywidualnie, lecz „głowie rodziny”, Wojciech Kłosowski uznał za problematyczny, gdyż może to być niekorzystne dla kobiet. Ogindo zwrócił również uwagę, że dostęp do informacji o możliwości skorzystania ze wsparcia w formie transferu gotówki jest ograniczony, a decyzja często zależy od urzędników administracji odpowiedzialnych za identyfikację osób kwalifikujących się do programu.

Martin Ogindo wspomniał także o interesujących eksperymentach badawczych UCT (unconditional Cash Transfer) przeprowadzonych w trzech regionach Kenii przez międzynarodową organizację charytatywną GiveDirectly, organizującą międzynarodowe społecznościowe zbiórki pieniężne, wdrażającą te programy we współpracy z charytatywnymi instytutami badawczymi: J-Pal (The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) i IPA (Innovations for Poverty Action).

Ewa Sufin-Jacquemart zwróciła uwagę na kilka interesujących wyników tych eksperymentów: 1) ogólnie rzecz biorąc UCT zwiększyło konsumpcję w gospodarstwach domowych i bezpieczeństwo żywnościowe, 2) zasadniczo nie nastąpił wzrost wydatków na używki, takie jak alkohol i tytoń, 3) stwierdzono nieco częściej dobre samopoczucie psychiczne w przypadku gospodarstw domowych, w których odbiorcami UCT były kobiety, w porównaniu do gospodarstw domowych, w których UCT otrzymywali mężczyźni. Jedną z przyczyn tej poprawy dobrostanu psychicznego może być fakt, że zaobserwowano wzmocnienie pozycji kobiet w tych gospodarstwach domowych, mierzone takimi wskaźnikami, jak zmniejszenie przemocy domowej i zwiększona zdolność podejmowania decyzji przez kobiety.

Wnioski

Wojciech Kłosowski podsumował, wskazując, że cele BDP będą różne w poszczególnych krajach, podobnie jak i odniesienie do lewicowo-prawicowego (i zielonego) spektrum politycznego. Dyskutowano również o ewentualnym zaangażowaniu podmiotów prywatnych, a paneliści zgodzili się, że tego typu inicjatywy powinny być przynajmniej zatwierdzone przez rządy, a najlepiej by zaangażować w eksperyment rząd i / lub samorząd lokalny. Rola władz lokalnych może być kluczowa, jak w przypadku Brazylii, na co zwrócił uwagę Jurgen De Wispleare, gdzie niedawno rozpoczęty pilotarz BDP skierowany jest do 40 000 osób.

Pełne webinarium (w języku polskim) można obejrzeć na kanale youtube inicjatywy „Wspólnota Idei”
Kenijskie eksperymenty UCT dotyczą trzech regionów: Rarieda District, w większości wiejskiego i biednego regionu w zachodniej Kenii (eksperyment trwał w latach 2011-2013), hrabstw Siaya i Bomet oraz Doliny Zachodniej i Rift (niektóre długoterminowe eksperymenty wciąż trwają).

This project is organised by the Green European Foundation with the support of Fundacja Strefa Zieleni and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.

 

 

 

 

 

Maj29

ZIELONE ROZMOWY PO KORONAWIRUSIE – o demokracji i dialogu

W ramach inicjatywy „Wspólnota Idei”, wraz z Zieloną Fundacją Europejską GEF (Green European Foundation) zapraszamy na cykl webinarów, w czasie których będziemy rozmawiać o konsekwencjach pandemii koronawirusa z Zielonej perspektywy, z Zielonymi i bliskimi zielonym wartościom  gośćmi. Cykl toczy się pod nazwą „Green Post-Corona Talks – Polska” (Zielone rozmowy po koronawirusie – Polska). Włączamy się do cyklu europejskiego rozpoczętego przez GEF kilka tygodni temu, ale w naszym polskim kontekście.

Pierwsze spotkanie odbyło się 5 czerwca 2020 i poświęcone było kwestiom demokracji i dialogu, kluczowym w autorytarnie rządzonej Polsce, mającej problemy z praworządnością i skłóconej wewnętrznie.

Gościnią Ewy Sufin-Jacquemart, prezeski zarządu Fundacji Strefa Zieleni, była Urszula Zielińska – posłanka na Sejm IX kadencji z ramienia Partii Zieloni (w klubie Koalicji Obywatelskiej), członkini Zarządu Krajowego Partii Zieloni.

Dyskusja rozpoczęła się od opisu nieudanych wyborów w Polsce, które miały się odbyć 10 maja 2020 r. Z powodu ograniczeń COVID-19 rząd zdecydował miesiąc wcześniej, że wybory powinny odbyć się całkowicie korespondencyjnie, łamiąc wszystkie zasady konstytucyjne . Karty do głosowania zostały wydrukowane przed uchwaleniem prawa o głosowaniu korespondencyjnym, a krajowa służba pocztowa miała za zadanie zorganizowanie całego procesu, mimo protestów opozycji i obserwatorów społeczeństwa obywatelskiego. Wreszcie tuż przed wyborami rządzący zdecydowali, że przygotowanie wyborów nie będzie możliwe, i postanowili je odwołać.

Drugim dyskutowanym tematem była legalność ostatnich zmian w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wpływ Prezydenta na mianowanie sędziów Sądu Najwyższego. Urszula Zielińska opisała zapytanie przesłane przez nią do komisarza UE ds. Sprawiedliwości Didiera Reyndersa w sprawie możliwości interwencji KE w związku z faktem, że sąd najwyższy wyznaczony przez prezydenta zadecyduje o legalności wyborów prezydenckich, w których startuje ten sam prezydent ubiegając się o nowy mandat.

Omówiono także wpływ środków zapobiegawczych podjętych w skutek pandemii, na tłumienie protestów i mobilizacji obywateli. Ewa Sufin-Jacquemart wskazała, że ​​w wielu krajach europejskich działania zapobiegawcze wobec pandemii uniemożliwiły zorganizowanie wielu demonstracji i protestów. Wzmocniło to także dramatycznie działania policyjne. Zwróciła także uwagę na praktykę SLAPP (strategiczne procesy sądowe przeciwko udziałowi społeczeństwa) i ograniczoną możliwość walczenia z  tymi praktykami. Europejskie organizacje praw człowieka dążą do wprowadzenia dyrektywy anty SLAPP i wzmocnienia ochrony obywateli UE przed nadużyciami.

Ograniczenia praw do demonstrowania zmusiły społeczeństwo obywatelskie do poszukiwania nowych metod samoorganizacji i poszukiwania kreatywnych możliwości realizowania prawa demokratycznego. Jednym z przykładów jest manifestacja online organizacji pozarządowej Akcja Demokracja „Zdrowie, życie, konstytucja”, która zgromadziła ok. 500 osób z tablicami na wspólnym spotkaniu online, z pomocą popularnej platformy internetowej.


Panelistki dyskutowały także o szansach partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie wdrażania europejskiej strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Urszula Zielińska zwróciła uwagę na bardzo niewielki udział polskiego społeczeństwa obywatelskiego w kluczowych konsultacjach w ramach Planu dla Energii i Klimatu 2030. „Nasze ministerstwa często nie mają motywacji do organizowania długich spotkań podczas konsultacji, a gdy społeczeństwo obywatelskie jest słabe, proces jest bardzo powierzchowny. Z uwagi na Covid-19 zaangażowanie obywateli w ten proces będzie, jak sądzę, jeszcze bardziej problematyczne ”, powiedziała.

Mówczynie doszły do wniosku, że uczestnictwo, demonstrowanie, gromadzenie się są istotnymi elementami procesu demokratycznego. „Bez nich nie możemy mieć pełnej demokracji, ponieważ nie możemy mieć demokracji bez solidnego systemu kontroli i równowagi władz” – powiedziała polska poseł Urszula Zielińska. Ewa Sufin-Jacquemart dodała, że ​​obecna sytuacja stanowi duże wyzwanie, ale także szansę dla wszelkiego typu innowatorów, a zwłaszcza artywistów – ludzi, którzy wykorzystują sztukę do mobilizacji i umieszczania konkretnych zagadnień społecznych w centrum uwagi. „Wraz z pojawieniem się pandemii, obok aktywistów, artystów, polityków i naukowców, ważni stają się także nowi aktorzy – technicy obsługujący aplikacje umożliwiające nowe formy demokracji, uczestnictwa i dialogu online”, powiedział Sufin-Jacquemart.

Urszula Zielińska wyraziła jednak wątpliwości, czy narzędzia informatyczne mogłyby w pełni zastąpić tradycyjne funkcjonowanie organów demokratycznych, takich jak parlament czy rada miasta. Podzieliła się bardzo złymi doświadczeniami z wirtualnego polskiego parlamentu. „Dyskusja jest jeszcze trudniejsza niż zwykle, trudno jest zrozumieć niektórych posłów, a marszałek Sejmu, gdy ktoś mówi coś, co jest dla jej grupy politycznej niewygodne, po prosty wyłącza posłowi czy posłance mikrofon” – wyjaśniła.

————————————————————————————
This project is organised by the Green European Foundation with the support of Fundacja Strefa Zieleni and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.

 

Nagranie webinaru jest dostępne na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gcGBesDdVg8&list=PL361J91uLt1Ff1qqaF3xRiRuvVW6j-X7J&index=2:

Zdjęcie: Akcja Demonstracja, demonstracja online „Zdrowie, Życie, Konstytucja”, 6 maja 2020

Maj22

Z UBI NIE BALI BYŚMY SIĘ KORONAWIRUSA – webinar międzynarodowy

Description of the event in English.
UBI to „unconditional basic income” czyli bezwarunkowy dochód podstawowy. Kryzys pandemii koronawirusa pokazał jak nieodporne są nasze zamożne społeczeństwa europejskie, jak wielu ludzi może nagle znaleźć się w sytuacji zagrożenia podstaw bytu.

Zapraszamy na webinar międzynarodowy (z tłumaczeniem symultanicznym), aby przybliżyć koncept UBI i zastanowić się nad jego użytecznością i szansą na przyszłe wdrożenie w jakiejś formie w Unii Europejskiej i w Polsce.

Jest to pierwszy z cyklu czterech webinarów na ten temat, organizowanych dla polskiej publiczności w 2020 roku przez zieloną fundację europejską Green European Foundation, w partnerstwie z Fundacją Strefa Zieleni, w ramach oddolnej inicjatywy polskich aktywistów i aktywistek „Wspólnota Idei”.

Link do webinaru (dołączenie do webinaru poprzedzone jest rejestracją): https://us02web.zoom.us/s/84697982351

Goście: Susanne Rieger  i  François Denuit
Podsumowanie: Wojciech Kłosowski

Moderacja: Ewa Sufin-Jacquemart

[tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego]

Pandemia koronawirusa ujawniła w sposób gwałtowny wszystkie strukturalne słabości naszego globalnego systemu gospodarczego i społecznego, skierowanego na maksymalizację zysków, a nie na zaspakajanie rzeczywistych potrzeb ludzi z troską o zachowanie warunków do życia dla przyszłych pokoleń. Jednym ze zjawisk, które nie mogą dłużej trwać jest ogromny, stały i szybko postępujący wzrost nierówności, przy równoczesnym braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności materialnej dla coraz większej rzeszy ludzi, w szczególności dla młodych. Nawet w krajach „starej Europy”, o najbardziej opiekuńczych systemach państwowych na świecie, rosnące zjawisko prekariatu i biedy ludzi pracujących stało się zbyt widoczne, aby można było je uważać za marginalne.
Poczucie niesprawiedliwości społecznej ogarniające społeczeństwa prowadzi albo do aktów rewolty jak w ruchu żółtych kamizelek we Francji, albo do rozwoju populizmu i autorytaryzmu politycznego, co obserwujemy m.in. w Polsce.

Od wielu lat trwają refleksje, a nawet konkretne eksperymenty, w poszukiwaniu systemowych rozwiązań, aby zapewnić ludziom możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w czasach niestabilności, m.in. z powodu rozwoju umów śmieciowych, gwałtownych zmian klimatu oraz strukturalnych nierówności.
Jednym z proponowanych rozwiązań jest tzw. UBI (universal basic income), po polsku bezwarunkowy dochód podstawowy.

Zielona Fundacja Europejska GEF od lat prowadzi poszukiwania i refleksje nad UBI, w ramach międzynarodowego projektu obejmującego wiele krajów. W tym roku projekt jest zatytułowany „CHANGE OF MINDSET. Civil society dialogue around UBI, social justice and climate impact” (ZMIANA STANU UMYSŁU. Dialog społeczeństwa obywatelskiego wokół UBI, sprawiedliwości społecznej i wpływu na klimat). Dołączyła do niego polska Zielona fundacja „Strefa Zieleni”, uznając, że nadszedł czas, aby rozpocząć publiczna debatę również w naszym kraju, nie tylko nad samym UBI, ale też szerzej, jaki model systemu zabezpieczenia socjalnego jest najbardziej dostosowany do potrzeb i oczekiwań polskiego społeczeństwa w nadchodzących czasach wielkiej niestabilności i zawirowań.

Zarysujemy skąd wynikają i na czym bazują refleksje wokół UBI prowadzone przez GEF, dlaczego jest to koncept jak najbardziej „zielony”, spójny z „zieloną polityką”, w jakim kierunku idą refleksje i krytyki UBI w różnych krajach oraz zbliżone do UBI eksperymenty, wreszcie w jakim kierunku idą aktualne refleksje i poszukiwania GEF w tym zakresie. Przedstawimy też starania na rzecz wprowadzenia paneuropejskiego dochodu podstawowego i innych zabezpieczeń socjalnych na poziomie unijnym.

Susanne RIEGER jest współ-przewodniczącą Rady Dyrektorów GEF i członkinią zarządu zielonej fundacji katalońskiej Fundació Nous Horitzons (FNH). Susanne od dwudziestu lat zajmuje się edukacją polityczną, rozwojem kompetencji, prowadzeniem debaty politycznej i publicznej oraz rozwojem struktur komunikacyjnych na poziomie europejskim.

François DENUIT jest doradcą współprzewodniczącego grupy Zieloni/WSE w PE Philippe’a Lambertsa i współpracownikiem naukowym na Université libre de Bruxelles. Napisał rozprawę doktorską na temat ogólnoeuropejskiego bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Wojciech KŁOSOWSKI jest badaczem, aktywistą, autorem, wykładowcą i praktykiem zagadnień społecznych, samorządności i polityki społecznej miast. Wojciech jest członkiem-założycielem partii Zieloni2004 (dziś Partia Zieloni).

Ewa SUFIN-JACQUEMART jest z wykształcenia socjolożką, zarządza Fundacją Strefa Zieleni, jest członkinią Rady Dyrektorów GEF i koordynatorką Centrum Zielonego Kongresu Kobiet.
—————————————————————————-
This project is organised by the Green European Foundation with the support of Fundacja Strefa Zieleni and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.

Pokaż mniej

Kwi02

Wspierajmy rolnictwo „chłopskie” w czasach COVID-19

Wśród grup, których pandemia koronawirusa ciężko dotyka, znajdują się niewielkie i średnie rolne gospodarstwa rodzinne, produkujące żywność wysokiej jakości z poszanowaniem  środowiska i zdrowia rolników i konsumentów. Takie rolnictwo,  w odróżnieniu od uprzemysłowionego rolnictwa konwencjonalnego, często wielkoskalowego, na świecie popularnie się nazywa rolnictwem „chłopskim”.

U nas w kraju rolnicy niekoniecznie utożsamiają się z tym terminem, mówią raczej o „tradycyjnym rolnictwie rodzinnym”. Dlatego umieszczamy termin „chłopskie” w cudzysłowie.

Ale nie o termin tu chodzi tylko o fakt, że popieramy komunikat i apel organizacji La Via Campesina, ruchu „chłopek i chłopów” na rzecz agroekologii i suwerenności żywnościowej, wzywający władze państw i organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska, do otoczenia, w czasach koronawirusowej pandemii, szczególną troską rolników oraz pracowników rolnych, w tym migrantów.

Polskę również to dotyczy, gdyż zamykając targowiska, stołówki szkolne czy restauracje, zostawiając sprzedaż żywności prawie wyłącznie sieciom supermarketów, do których drobni rolnicy nie mają dostępu, odcinamy wielu rolników od rynków zbytu i stawiamy ich rodziny w trudnej sytuacji.

W tych  trudnych dla całego społeczeństwa czasach, gdy ludzie są pozamykani w domach, a transport międzynarodowy jest mocno ograniczony, „kluczowe znaczenie ma zapewnienie pewnych, bezpiecznych i wystarczających dostaw zdrowej lokalnej żywności dla całej populacji”. I tu można liczyć na rolników, ale trzeba wyciągnąć do nich rękę.

Dodajmy, że ten kryzys jest okazją, aby zrobić następny krok na drodze do transformacji naszego modelu gospodarczego, w tym rolnictwa, w odpowiedzi na wielkie wyzwania naszych czasów, katastrofę klimatyczną, utratę bioróżnorodności, erozję gleb.

Dodajmy też, że produkty rolne wysokiej jakości, takie jak produkty rolnictwa ekologicznego, nieskażone pestycydami i bogate w składniki odżywcze, stanowią ważne wsparcie w stymulowaniu systemów odporościowych ludzi w czasie epidemii i powinny być powszechnie dostępne. Rolników, którzy produkują taką żywność, polskie władze powinny otoczyć szczególną ochroną, bo ich liczba z roku na rok maleje. Pozostałe gospodarstwa rodzinne władze powinny zachęcić finansowo i doradczo, aby rolnicy i rolniczki wykorzystali te kryzysowe czasy na zdobywanie wiedzy i przygotowanie ich gospodarstw do produkcji agroekologicznej, z poszanowaniem ekosystemów, gleby, a także zdrowia – własnego, rodziny rolnika, pracowników i konsumentów.

Solidaryzujemy się z apelem organizacji La Via Campesina:

W trakcie ogromnego kryzysu, którego doświadczają w tej chwili Europa i cały świat z powodu epidemii COVID-19, po raz kolejny kluczowymi kwestiami stają się transformacja naszego modelu gospodarczego i znaczenie suwerenności żywnościowej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC) wraz z tysiącami rolników i rolniczek prowadzących rodzinne gospodarstwa w całej Europie, których reprezentuje, chce podkreślić, że chłopi, mali i średni rolnicy oraz pracownicy rolni, są tutaj i są gotowi. Będziemy nadal z poczuciem odpowiedzialności wypełniać nasze najważniejsze zobowiązanie wobec społeczności Europy – produkować zdrową i świeżą żywność.

Całość apelu na stronie Zielonych Wiadomości:

https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/tutaj-i-gotowi-znaczenie-chlopskiego-rolnictwa-w-kontekscie-covid-19/

Fundacja Strefa Zieleni – działamy na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju Follow us Facebook Twiter RSS